др Душан Ћоћић

др Душан Ћоћић Научни сарадник  
ИНСТИТУТ Институт за хемију
ГРУПА  
Кабинет:   Основне студије: 2016. године
Email: dusan.cocic@pmf.kg.ac.rs Мастер студије:  
Телефон:   Докторирао: 16. 12. 2022. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
  • Индустријска хемија 1
  • Неорганске синтезе и методе карактеризатије
  • Виша неорганска хемија
  • Неорганска хемија 2
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. Д. Ћоћић, С. Јовановић Стевић, М. Нишавић, Д. Баскић, Д. Тодоровић, С. Поповић, Ж. Бугарчић, Б. Петровић, New dinuclear palladium(II) complexes: Studies of the nucleophilic substitution reactions, DNA/BSA interactions and cytotoxic activity, Journal of Inorganic Biochemistry, vol. 175, no. , pp. 67 - 79, issn: 0162-0134, doi: 10.1016/j.jinorgbio.2017.07.009, 2017.
  2. Д. Ћоћић, С. Јовановић Стевић, С. Рајковић, R. Puchta, Б. Петровић, Kinetic studies and determination of products of interactions between pyrazine-bridged dinuclear Pt(II) complexes and some biologically important molecules by HPLC and DFT calculation, International meeting on medicinal and bio(in)organic chemistry 2017, Vrnjačka Banja, Srbija, 26-31. August, 2017.
  3. Д. Ћоћић, Б. Петровић, Хемијски преглед, Честице у ваздуху – атмосферски загађивачи, vol. 58, no. 1, pp. 9 - 15, issn: 0440-6826, 2017.
  4. Д. Ћоћић, Живадин Бугарчић, Снежана Јовановић, Биљана Петровић, Испитивање интеракција биметалских комплекса платине(II) и паладијума(II) са ДНК и БСА, Четврта конференција младих хемичара Србије, Srpsko hemijsko drustvo, pp. BB P 13 - BB P 13, Србија, 5. Nov, 2016.
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • истраживање и развој
CURRICULUM VITAE - Српски   CURRICULUM VITAE - English