Никола Срећковић

Никола Срећковић Истраживач-сарадник
ИНСТИТУТ Институт за хемију
ГРУПА Биохемија
Кабинет: А-I-20  Дипломирао: 2016.
Email: nikola.sreckovic@pmf.kg.ac.rs Мастер: 2017.
Телефон: 034/336 223 лок. 256 Докторирао:  
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. Nikola Srećković, Jelena S. Katanić Stanković, Sanja Matić, Nevena R. Mihailović, Paola Imbimbo, Daria Maria Monti, Vladimir Mihailović, Lythrum salicaria L. (Lythraceae) as a promising source of phenolic compounds in the modulation of oxidative stress: Comparison between aerial parts and root extracts, Industrial Crops and Products 155 (2020) 112781. DOI: 10.1016/j.indcrop.2020.112781; ISSN: 0926-6690
  2. Nikola Z. Srećković, Vladimir B. Mihailović, Jelena Katanić Stanković, Physico-chemical, antioxidants and antimicrobial properties of three different types of honey from central Serbia. Kragujevac Journal of Science. 41 (2019) 53-68. UDC 638.162:579.26 (497.11); DOI: 10.5937/KgJSci1941053S; ISSN: 1450-9636
  3. Jelena S. Katanić Stanković, Nikola Srećković, Danijela Mišić, Uroš Gašić, Paola Imbimbo, Daria Maria Monti, Vladimir Mihailović, Bioactivity, biocompatibility and phytochemical assessment of lilac sage, Salvia verticillata L. (Lamiaceae) - A plant rich in rosmarinic acid, Industrial Crops and Products 143 (2020) 111932. DOI: 10.1016/j.indcrop.2019.111932; ISSN: 0926-6690
  4. Vladimir Mihailović, Jelena S. Katanić Stanković, Tatjana Jurić, Nikola Srećković, Danijela Mišić, Branislav Šiler, Daria Maria Monti, Paola Imbimbo, Stefanie Nikles, San-Po Pan, Rudolf Bauer, Blackstonia perfoliata (L.) Huds. (Gentianaceae): A promising source of useful bioactive compounds, Industrial Crops and Products 143 (2020) 111974. DOI: 10.1016/j.indcrop.2019.111974; ISSN: 0926-6690
  5. Igor Kumburović, Dragica Selaković, Tatjana Boroja, Nemanja Jovičić, Vladimir Mihailović, Jelena Katanić, Nikola Srećković, Davor Kumburović, Vladimir Jakovljević, Gvozden Rosić, Antioxidant effects of Satureja hortensis L. attenuate the anxiogenic effect of cisplatin in rats. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. (2019) 2019, 15 pages; DOI: 10.1155/2019/8307196; ISSN: 1942-0900
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
  • Симултана биоремедијација и соилификација деградираних простора, за очување природних ресурса биолошки активних супстанци и развој и производњу биоматеријала и дијететских производа. Пројекат бр. III 43004.
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Хемија природних производа, Биохемија, Хемијски састав биљака, Биолошкe активности биљака
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English