Николић Маријана

Маријана Николић Истраживач приправник
ИНСТИТУТ Институт за биологију и екологију
ГРУПА Биологија
Кабинет: А-Пo-15 Дипломирала: 8. 7. 2016. године
Email: marijana.nikolic@pmf.kg.ac.rs Мастер: 18. 9. 2017. године
Телефон: 034/336-233 лок. 242 Докторирала:  
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
  • Еволуција у хетерогеним срединама: механизми адаптација, биомониторинг и конзервација биодиверзитета ОИ 173025
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Екологија, биогеографија и заштита животне средине
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English