Одбрањене докторске дисертације у 2022. години


кандидат: Незрина Куртановић било на увиду јавности од 16. 9. - 16. 10. 2022. године
ментор: др Милан Младеновић Природно-математички факултет, Крагујевац Хемија – Биохемија
Антагонисти естроген рецептора α: Рационални дизајн нових супресаната рака дојке базиран на 3-D QSAR, COMBINEr и 3-D фармакофорним студијама
Успешно је одбранила докторску дисертацију 21. 12. 2022. године

кандидат: Богдан Пирковић било на увиду јавности од 5. 9. - 5. 10. 2022. године
ментор: др Александар Настић Природно математички факултет у Нишу Математичка статистика
ДОПРИНОС ТЕОРИЈИ ЦЕЛОБРОЈНИХ АУТОРЕГРЕСИВНИХ ПРОЦЕСА У СЛУЧАЈНОЈ ОКОЛОИНИ
Успешно је одбранио докторску дисертацију 16. 12. 2022. године

кандидат: Душан С. Ћоћић било на увиду јавности од 5. 9. - 5. 10. 2022. године
ментор: др Биљана Петровић Природно-математички факултет у Крагујевцу Хемија – Неорганска хемија
СИНТЕЗА, КАРАКТЕРИЗАЦИЈА И БИОЛОШКА АКТИВНОСТ ДИНУКЛЕАРНИХ ПЛАТИНА(II) И ПАЛАДИЈУМ(II) КОМПЛЕКСА СА АЗОТ-ДОНОРСКИМ МОСТНИМ ЛИГАНДИМА
Успешно је одбранио докторску дисертацију 16. 12. 2022. године

кандидат: мр Tања Д. Жугић-Петровић било на увиду јавности од 5. 9. - 5. 10. 2022. године
ментор: др Мирјана Грујовић Институт за информационе технологије Крагујевац, Универзитет у Крагујевцу Микробиологија; Микробиологија хране
МИКРОБИОТА АУТОХТОНОГ ФЕРМЕНТИСАНОГ ПРОИЗВОДА СЈЕНИЧКА ОВЧИЈА СТЕЉА
Успешно је одбранила докторску дисертацију 1. 12. 2022. године

кандидат: Милан Башић било на увиду јавности од 5. 7. - 4. 8. 2022. године
ментор: др Игор Миловановић Електронски факултет Универзитета у Нишу Теорија графова
ПРИМЕНА МАТРИЧНИХ ОПЕРАЦИЈА И ДЕКОМПОЗИЦИЈА У ОПТИМИЗАЦИЈИ ПРЕДИКТИВНИХ ГРАФОВСКИХ МОДЕЛА
Успешно је одбранио докторску дисертацију 21. 9. 2022. године

кандидат: Милица Миливојевић Данас било на увиду јавности од 6. 4. - 6. 5. 2022. године
ментор: проф. др Јозеф Кратица Институт за математику и информатику Дискретна математика
МЕШОВИТА МЕТРИЧКА ДИМЕНЗИЈА ГРАФОВА
Успешно је одбранила докторску дисертацију 29. 6. 2022. године

кандидат: Снежана Р. Радисављевић било на увиду јавности од 20. 4. - 20. 5. 2022. године
ментор: проф. др Биљана Петровић Институт за хемију Неорганска хемија
СИНТЕЗА, КАРАКТЕРИЗАЦИЈА И БИОЛОШКА АКТИВНОСТ МОНОНУКЛЕАРНИХ И ПОЛИНУКЛЕАРНИХ КОМПЛЕКСА ЗЛАТА(III) СА АЗОТ-ДОНОРСКИМ ЛИГАНДИМА
Успешно је одбранила докторску дисертацију 16. 6. 2022. године

кандидат: Весна М. Миловановић било на увиду јавности од 15. 11. - 15. 12. 2021. године
ментор: Др Зорица Петровић Институт за хемију Органска хемија
СИНТЕЗЕ ДЕРИВАТА ОДАБРАНИХ N-ХЕТЕРОЦИКАЛА ЗАСНОВАНЕ НА ПРИНЦИПИМА ЗЕЛЕНЕ ХЕМИЈЕ И ИСПИТИВАЊЕ АНТИОКСИДАТИВНОГ ПОТЕНЦИЈАЛА ДОБИЈЕНИХ ЈЕДИЊЕЊА
Успешно је одбранила докторску дисертацију 18. 2. 2022. године