Одбрањене докторске дисертације у 2013. години


Владимир Михаиловић одбранио је докторску дисертацију 18.09.2013. године
Ментор: Институт за хемију  
"СЕКУНДАРНИ МЕТАБОЛИТИ БИЉАКА GENTIANA ASCLEPIADEA L. И GENTIANA CRUCIATA L. СА АНТИБИОТИЧКОМ, АНТИОКСИДАТИВНОМ И ХЕПАТОПРОТЕКТИВНОМ АКТИВНОШЋУ"
Извештај комисије Докторска дисертација

мр Светлана Белошевић одбранила је докторску дисертацију 03.10.2013. године
Ментор: Институт за хемију  
"СТРУКТУРНЕ И ЕЛЕКТРОНСКЕ ОСОБИНЕ КОМПЛЕКСА НИКЛА(II) СА ПЕНТАДЕНТАТНИМ ДИАМИНОТРИКАРБОКСИЛНИМ ЛИГАНДИМА"
Извештај комисије Докторска дисертација

мр Марија Марковић одбранила је докторску дисертацију 04.10.2013. године
Ментор: Институт за биологију и екологију  
"СУКЦЕСИЈЕ БИЉНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОЖАРИШТИМА ПЛАНИНЕ ВИДЛИЧ"
Извештај комисије Докторска дисертација

Биљана Миленковић одбранила је докторску дисертацију 18.11.2013. године
Ментор: Институт за физику  
"ПРИМЕНА ДЕТЕКТОРА CR-39 У ДЕТЕКЦИЈИ И ДОЗИМЕТРИЈИ НЕУТРОНА"
Извештај комисије Докторска дисертација

Ђурађ Милошевић одбранио је докторску дисертацију 22.11.2013. године
Ментор: Институт за биологију и екологију  
"ЛАРВЕ ФАМИЛИЈЕ CHIRONOMIDAE (DIPTERA, INSECTA) СЛИВА ЈУЖНЕ МОРАВЕ И ЊИХОВА ПРИМЕНА У ПРОЦЕНИ ЕКОЛОШКОГ СТАТУСА ТЕКУЋИХ ВОДЕНИХ ЕКОСИСТЕМА"
Извештај комисије Докторска дисертација