Одбрањене докторске дисертације у 2017. години

2017.


Милош Матић одбранио је докторску дисертацију 17.05.2017. године
Проф. др Бранка Огњановић Институт за биологију и екологију Биологија / Физиологија животиња и молекуларна биологија
IN VITRO EФЕКТИ НЕУРОПЕПТИДА Y НА МИГРАТОРНИ ПОТЕНЦИЈАЛ И ОКСИДАТИВНИ СТАТУС ЋЕЛИЈА ХУМАНОГ ХОРИОКАРЦИНОМА
Извештај комисије Докторска дисертација

Емина М. Мркалић одбранила је докторску дисертацију 22.02.2017. године
Ментор: Проф. др Зоран Д. Матовић Институт за хемију Неорганска хемија
СИНТЕЗА И АНТИТУМОРНА АКТИВНОСТ КОМПЛЕКСА ПАЛАДИЈУМА(II) СА ДЕРИВАТИМА ДИАМИДА ОКСАЛНЕ И МАЛОНСКЕ КИСЕЛИНЕ
Извештај комисије Докторска дисертација

Александра Милошковић одбранила је докторску дисертацију 10.02.2017. године
Ментор: проф. др Владица Симић Институт за биологију и екологију Биологија, Општа екологија, Биоценологија, Хидробиологија, Биогеографија
ПРОСТОРНИ МОНИТОРИНГ ТЕШКИХ МЕТАЛА КОПНЕНИХ ВОДА СРБИЈЕ НА ОСНОВУ БИОАКУМУЛАЦИЈЕ У РИБАМА
Извештај комисије Докторска дисертација

Ива Поповић одбранила је докторску дисертацију 07.02.2017. године
Ментор: др Маријана Петковић Институт за хемију Неорганска хемија
"ИСПИТИВАЊЕ ПРИМЕНЕ НЕОРГАНСКИХ СУПСТРАТА НА БАЗИ НАНОКРИСТАЛА TiO2 ЗА ДЕТЕКЦИЈУ И КВАНТИФИКАЦИЈУ МАЛИХ МОЛЕКУЛА SALDI TOF МАСЕНОМ СПЕКТРОМЕТРИЈОМ"
Извештај комисије Докторска дисертација

Арсенијевић Момир одбранио је докторску дисертацију 26.01.2017. године
Ментор: Дугић др Мирољуб Институт за физику Квантна физика
ДИНАМИКА КВАНТНИХ ПОДСИСТЕМА И КОРЕЛАЦИЈА У ДВОДЕЛНИМ КАНОНСКИМ СТРУКТУРАМА
Извештај комисије Докторска дисертација