Одбрањене докторске дисертације у 2014. години


Владимир Марковић одбранио је докторску дисертацију ##.##.2014. године
Ментор: Институт за физику  
"ДОПРИНОС ЕФЕКТИВНОЈ ДОЗИ ОД БЕТА И ГАМА ЗРАЧЕЊА РАДОНОВИХ И ТОРОНОВИХ ПОТОМАКА"
Извештај комисије Докторска дисертација

Дејан Миленковић одбранио је докторску дисертацију 03.02.2014. године
Ментор: Институт за хемију  
"МЕХАНИЗМИ АНТИОКСИДАТИВНОГ ДЕЛОВАЊА БАЈКАЛЕИНА"
Извештај комисије Докторска дисертација

Тања Милутиновић одбранила је докторску дисертацију 07.02.2014. године
Ментор: Институт за физику  
"ЗООГЕОГРАФИЈА, ДИВЕРЗИТЕТ И КОНЗЕРВАЦИОНИ СТАТУС LUMBRICIDAE (ANNELIDA) ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ"
Извештај комисије Докторска дисертација

мр Мирјана Цвијовић одбранила је докторску дисертацију 18.02.2014. године
Ментор: Институт за хемију  
"ИСПИТИВАЊЕ РЕАКЦИЈА ХИДРОЛИЗЕ И КОМПЛЕКСИРАЊА У РАСТВОРИМА АЛУМИНИЈУМА(III)-ЈОНА И НЕКИХ ФЛУОРОХИНОЛОНА ЕЛЕКТРОСПРЕЈ-ТАНДЕМ МАСЕНОМ СПЕКТРОМЕТРИЈОМ"
Извештај комисије Докторска дисертација

мр Јасна Стевановић одбранила је докторску дисертацију 03.07.2014. године
Ментор: Институт за физику  
"КОРИГОВАНА БРЗИНА ПРЕЛАЗА У АДК ТЕОРИЈИ У ПРОЦЕСУ ТУНЕЛНЕ ЈОНИЗАЦИЈЕ"
Извештај комисије Докторска дисертација

Ана Петровић одбранила је докторску дисертацију 11.07.2014. године
Ментор: Институт за биологију и екологију  
"МОГУЋНОСТ КОРИШЋЕЊА БАЗЕ ПОДАТАКА У СТРАТЕГИЈИ КОНЗЕРВАЦИЈЕ БИОДИВЕРЗИТЕТА МАКРОБЕСКИЧМЕЊАКА КОПНЕНИХ ВОДА НА НАЦИОНАЛНОМ НИВОУ"
Извештај комисије Докторска дисертација

Снежана Бранковић одбранила је докторску дисертацију 14.07.2014. године
Ментор: Институт за биологију и екологију  
"УТИЦАЈ ГЕОЛОШКЕ ПОДЛОГЕ НА САДРЖАЈ МЕТАЛА У БИЉКАМА"
Извештај комисије Докторска дисертација

Сања Матић одбранила је докторску дисертацију 27.08.2014. године
Ментор: Институт за за биологију и екологију  
"ЕФЕКАТ МЕТАНОЛСКОГ ЕКСТРАКТА БИЉКЕ COTINUS COGGYGRIA SCOP. НА ФУНКЦИЈУ ГЕНЕТИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА РАЗЛИЧИТИХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИХ МОДЕЛ ОРГАНИЗАМА"
Извештај комисије Докторска дисертација

Зоран Ћургуз одбранио је докторску дисертацију 19.09.2014. године
Ментор: Институт за хемију  
"МЕРЕЊЕ И АНАЛИЗА КОНЦЕНТРАЦИЈЕ РАДОНА ПАСИВНОМ И АКТИВНОМ МЕТОДОМ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БАЊА ЛУКЕ"
Извештај комисије Докторска дисертација

Љиљана Гулан одбранила је докторску дисертацију 23.09.2014. године
Ментор: Институт за физику  
"МЕРЕЊЕ РАДИОНУКЛИДА У ТЛУ И РАДОНА У ЗАТВОРЕНИМ ПРОСТОРИЈАМА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ"
Извештај комисије Докторска дисертација

Ана Симовић одбранила је докторску дисертацију 10.10.2014. године
Ментор: Институт за физику  
"ИСПИТИВАЊЕ ПРЕНОСНИХ КАРАКТЕРИСТИКА ВИШЕМОДНИХ ОПТИЧКИХ ВЛАКАНА СА W ИНДЕКСОМ ПРЕЛАМАЊА"
Извештај комисије Докторска дисертација

Андрија Ћирић одбранио је докторску дисертацију 28.11.2014. године
Ментор: Институт за хемију  
"ОПТИМИЗАЦИЈА И ВАЛИДАЦИЈА ТЕЧНО-ХРОМАТОГРАФСКЕ МЕТОДЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ФЛАВАНОНА И ЊИХОВИХ ДЕРИВАТА У ФАРМАЦЕУТСКИМ ФОРМУЛАЦИЈАМА И ХРАНИ"
Извештај комисије Докторска дисертација