Одбрањене докторске дисертације у 2012. години


Владимир Михаиловић одбранио је докторску дисертацију 18.09.2012. године
Ментор: Институт за хемију  
"СЕКУНДАРНИ МЕТАБОЛИТИ БИЉАКА GENTIANA ASCLEPIADEA L. И GENTIANA CRUCIATA L. СА АНТИБИОТИЧКОМ, АНТИОКСИДАТИВНОМ И ХЕПАТОПРОТЕКТИВНОМ АКТИВНОШЋУ"
Извештај комисије Докторска дисертација

мр Зоран Симић одбранио је докторску дисертацију 18.09.2012. године
Ментор: Институт за хемију  
"ПРИМЕНА СУЛФИДНИХ МИНЕРАЛА КАО ПОТЕНЦИОМЕТРИЈСКИХ СЕНЗОРА ЗА АЦИДО-БАЗНЕ ТИТРАЦИЈЕ У НЕКИМ НЕВОДЕНИМ РАСТВАРАЧИМА"
Извештај комисије Докторска дисертација

мр Ивана Радојевић одбранила је докторску дисертацију 24.09.2012. године
Ментор: Институт за биологију и екологију  
"МИКРОБИОЛОШКИ АСПЕКТИ ПРИМЕНЕ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА У МОНИТОРИНГУ АКУМУЛАЦИЈА И ЈЕЗЕРА"
Извештај комисије Докторска дисертација

Милан Станковић одбранио је докторску дисертацију 27.09.2012. године
Ментор: Институт за биологију и екологију  
"БИОЛОШКИ ЕФЕКТИ СЕКУНДАРНИХ МЕТАБОЛИТА ВРСТА РОДА TEUCRIUM L. ФЛОРЕ СРБИЈЕ"
Извештај комисије Докторска дисертација

Марија Живковић одбранила је докторску дисертацију 28.09.2012. године
Ментор: Институт за хемију  
"ХИДРОЛИЗА ПЕПТИДА КОЈИ САДРЖЕ L-МЕТИОНИН И L-ХИСТИДИН ПОМОЋУ РАЗЛИЧИТИХ КОМПЛЕКСА ПАЛАДИЈУМА(II) И ПЛАТИНЕ(II)"
Извештај комисије Докторска дисертација

мр Небојша Даниловић одбранио је докторску дисертацију 12.10.2012. године
Ментор: Институт за физику  
"РЕГУЛАЦИЈА КРИСТАЛИЗАЦИЈЕ У ЛАБОРАТОРИЈСКИМ ПЕЋИМА"
Извештај комисије Докторска дисертација

Биљана Глишић одбранила је докторску дисертацију 02.11.2012. године
Ментор: Институт за хемију  
"СИНТЕЗА И КАРАКТЕРИЗАЦИЈА КОМПЛЕКСА ЗЛАТА(III) СА НЕКИМ ДИПЕПТИДИМА"
Извештај комисије Докторска дисертација

мр Милка Рајковић одбранила је докторску дисертацију 21.12.2012. године
Ментор: Институт за биологију и екологију  
"ДИСТРИБУЦИЈА, ФИЛОГЕНИЈА, ЕКОЛОГИЈА И КОНЗЕРВАЦИЈА РАКОВА ИЗ ФАМИЛИЈЕ ASTACIDAE НА ПОДРУЧЈУ ЦРНЕ ГОРЕ"
Извештај комисије Докторска дисертација