Одбрањене докторске дисертације у 2023. години


кандидат: Тијана З. Величковић Било на увиду јавности од 26. 10. - 26. 11. 2023. године
коментори:
др Владица Симић
др Саша Марић
Природно-математички факултет, Крагујевац Ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине и Зоологија
Koncipiranje modela za održivo korišćenje populacija kompleksa potočne pastrmke (Salmo spp.) na području Srbije
Успешно је одбранила докторску дисертацију 29. 12. 2023. године

кандидат: Марина З. Радовић Јаковљевић Било на увиду јавности од 26. 10. - 26. 11. 2023. године
ментор: проф. др Оливера Милошевић-Ђорђевић Природно-математички факултет, Крагујевац Ужа научна област: Генетика и еволуција
ИСПИТИВАЊЕ ГЕНОТОКСИЧНИХ И ЦИТОТОКСИЧНИХ ЕФЕКАТА ВРСТА ARTEMISIA VULGARIS И ARTEMISIA ALBA НА ХУМАНЕ ЛИМФОЦИТЕ IN VITRO И SW-480 ЋЕЛИЈСКУ ЛИНИЈУ КАРЦИНОМА КОЛОНА
Успешно је одбранила докторску дисертацију 27. 12. 2023. године

кандидат: Ненад М. Златић Било на увиду јавности од 12. 10. - 11. 11. 2023. године
ментор: проф. др Милан Станковић Природно-математички факултет, Крагујевац Ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине
ЕКОЛОШКА ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА ВРСТЕ Teucrium montanum L. (Lamiaceae) НА СТАНИШТИМА СА КРЕЧЊАЧКОМ И СЕРПЕНТИНИТСКОМ ГЕОЛОШКОМ ПОДЛОГОМ
Успешно је одбранио докторску дисертацију 26. 12. 2023. године

кандидат: Христина С. Делибашић-Марковић Било на увиду јавности од 1. 9. - 1. 10. 2023. године
ментор: проф. др Виолета Петровић Природно-математички Факултет, Крагујевац Научна област (УДК): (537.563.2(043.3)), (544.532.122(043.3)), (539.186(043.3))
Теоријско-нумеричка метода за одређивање параметара јонизације и електронске концентрације у процесима интеракције импулсног ласерског зрачења са материјалима биолошког порекла
Успешно је одбранила докторску дисертацију 30. 11. 2023. године

кандидат: Милена М. Петровић Било на увиду јавности од 19. 5. - 18. 6. 2023. године
ментор: др Милан Д. Јоксовић Природно-математички факултет, Крагујевац Научна област (УДК): 547.831(043.3)
Синтеза, антипролиферативна активност и липофилност нових деривата хинолин-4-карбоксилне киселине као потенцијалних инхибитора дихидрооротат дехидрогеназе
Успешно је одбранила докторску дисертацију 25. 8. 2023. године

кандидат: Милица Г. Пауновић Било на увиду јавности од 28. 4. - 28. 5. 2023. године
ментор: др Милош Матић Природно-математички факултет, Крагујевац Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија
КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА АНТИТУМОРСКОГ И РЕДОКС ПОТЕНЦИЈАЛА ОДАБРАНИХ ПЛАТИНА(IV) КОМПЛЕКСА И РЕСВЕРАТРОЛА У IN VITRO И IN VIVO ТРЕТМАНИМА
Успешно је одбранила докторску дисертацију 13. 7. 2023. године

кандидат: Марија Милошевић Било на увиду јавности од 28. 4. - 28. 5. 2023. године
ментор: Проф. др Бранка Огњановић Природно-математички факултет, Крагујевац Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија
EFEKTI EKSTRAKATA BILJNE VRSTE Viscum album L.NA TOKSIČNOST INSEKTICIDA HLORPIRIFOSA I IMIDAKLOPRIDA KOD RAZLIČITIH EKSPERIMENTALNIH MODEL SISTEMA
Успешно је одбранила докторску дисертацију 3. 7. 2023. године

кандидат: Данијела Д. Никодијевић било на увиду јавности од 20. 12. 2022. - 19. 1. 2023. године
ментор: др Милена Милутиновић Природно-математички факултет, Крагујевац Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија
Ефекти пчелињег и змијског отрова на сигналне путеве апоптозе и биотрансформације у ћелијским линијама карцинома дебелог црева
Успешно је одбранила докторску дисертацију 28. 2. 2023. године