Избор сарадника у 2022. години

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


Ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор у звање асистент, асистент са докторатом и сарадник у настави, са роком од 15 дана од дана постављања за следећег кандидата:
Тренутно нема кандидата у процедуриИзвештаји Комисија за избор у звање асистент, асистент са докторатом и Сарадник у настави у

2022. години


Датум: Име и Презиме Институт Ужа Научна област Избор у звање Извештај
19. 8. 2022. Ненад М. Златић Институт за биологију и екологију Морфологија, фитохемија и систематика биљака Асистент
9. 5. 2022. Милица Г. Пауновић Институт за биологију и екологију Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија Асистент
9. 5. 2022. др Небојша Даниловић Институт за физику Физика кондензоване материје Асистент са докторатом
5. 4. 2022. др Стефан М. Марковић Институт за биологију и екологију Биохемија Асистент са докторатом
24. 1. 2022. Данко Ђорђевић Институт за математику и информатику Математичка анализа са применама Сарадник у настави
11. 1. 2022. др Зоран Симић Институт за хемију Аналитичка хемија Асистент са докторатом
11. 1. 2022. Андреја Живић Институт за математику и информатику Методологија рачунарства Асистент