Избор сарадника у 2023. години

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


Ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор у звање асистент, асистент са докторатом и сарадник у настави, са роком од 15 дана од дана постављања за следећег кандидата:


Датум: Име и Презиме Институт Ужа Научна област Избор у звање Извештај
23. 5. 2023. Љубица Мијајиловић Институт за математику и информатику Примењено рачунарство Асистент


Извештаји Комисија за избор у звање асистент, асистент са докторатом и Сарадник у настави у

2023. години


Датум: Име и Презиме Институт Ужа Научна област Избор у звање Извештај
11. 1. 2023. Лазар Крстић Институт за математику и информатику Методологије рачунарства Асистент
11. 1. 2023. Соња Радић Институт за физику Физика кондензоване материје Асистент
10. 1. 2023. Филип Андрић Институт за математику и информатику Методологије рачунарства Сарадник у настави