Избор сарадника у 2024. години


Ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор у звање асистент, асистент са докторатом и сарадник у настави, са роком од 15 дана од дана постављања за следећег кандидата:Тренутно нема кандидата у процедуриИзвештаји Комисија за избор у звање асистент, асистент са докторатом и сарадник у настави у 2024. години


Институт за биологију и екологију
кандидат: др Милица Г. Пауновић
Било на увиду јавности од 21. 3. - 5. 4. 2024. године
избор у звање: Асистент са докторатом
Ужа научна област: Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија

Институт за биологију и екологију
кандидат: др Драгана З. Јаковљевић
Било на увиду јавности од 29. 2. - 15. 3. 2024. године
избор у звање: Асистент са докторатом
Научна област (УДК): Физиологија биљака

Институт за математику и информатику
кандидат: Филип Андрић
Било на увиду јавности од 19. 1. - 3. 2. 2024. године
избор у звање: Асистент
Научна област (УДК): Методологија рачунарства