Избор сарадника у 2020. години

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


Ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор у звање асистент, асистент са докторатом и сарадник у настави, са роком од 30 дана од дана постављања за следећег кандидата:


Датум: Име и Презиме Институт Ужа Научна област Избор у звање Извештај
1. 10. 2020. Јелена Димитријевић Институт за математику и информатику Методика наставе математике Сарадник у настави
17. 9. 2020. Јелена Ђорђевић Институт за математику и информатику Геометрија Асистент


Извештаји Комисија за избор у звање асистент, асистент са докторатом и сарадник у настави у

2020. години


Датум: Име и Презиме Институт Ужа Научна област Избор у звање Извештај
26. 8. 2020. Јована Тубић Вукајловић Институт за биологију и екологију Генетика и еволуција Асистент Извештај
8. 7. 2020. Драгана Предојевић Институт за биологију и екологију Екологија, биогеографија и заштита животне средине Асистент Извештај
11. 3. 2020. Марина Ђендић-Серафиновић Институт за хемију Неорганска хемија Асистент Извештај
30. 1. 2020. Тијана Величковић Институт за биологију и екологију Екологија, биогеографијаи заштита животне средине Асистент Извештај
16. 1. 2020. Лана Миљковић Институт за математику и информатику Примењено рачунарство и Информационе технологије и системи Асистент Извештај