Избор сарадника у 2020. години

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


Ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор у звање асистент, асистент са докторатом и сарадник у настави, са роком од 30 дана од дана постављања за следећег кандидата:Тренутно нема кандидата у процедури 


Извештаји Комисија за избор у звање асистент, асистент са докторатом и сарадник у настави у

2020. години


Датум: Име и Презиме Институт Ужа Научна област Избор у звање Извештај
11. 3. 2020. Марина Ђендић-Серафиновић Институт за хемију Неорганска хемија Асистент Извештај
30. 1. 2020. Тијана Величковић Институт за биологију и екологију Екологија, биогеографијаи заштита животне средине Асистент Извештај
16. 1. 2020. Лана Миљковић Институт за математику и информатику Примењено рачунарство и Информационе технологије и системи Асистент Извештај