Избор сарадника у 2021. години

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


Ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор у звање асистент, асистент са докторатом и сарадник у настави, са роком од 15 дана од дана постављања за следећег кандидата:Тренутно нема кандидата у процедури 


Извештаји Комисија за избор у звање асистент, асистент са докторатом и сарадник у настави у

2021. години


Датум: Име и Презиме Институт Ужа Научна област Избор у звање Извештај
25. 3. 2021. др Драгана З. Јаковљевић Институт за биологију и екологију Физиологија биљака Асистент са докторатом