Избор сарадника у 2021. години

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


Ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор у звање асистент, асистент са докторатом и сарадник у настави, са роком од 15 дана од дана постављања за следећег кандидата:Тренутно нема кандидата у процедури 

Извештаји Комисија за избор у звање асистент, асистент са докторатом и сарадник у настави у

2021. години


Датум: Име и Презиме Институт Ужа Научна област Избор у звање Извештај
7. 6. 2021. др Јелена Тошовић Институт за хемију Физичка хемија Асистент са докторатом
31. 5. 2021. др Ана Симовић Институт за физику Атомска, молекулска и оптичка физика Асистент са докторатом
24. 5. 2021. Анђела Франицх Институт за хемију Неорганска хемија Асистент
25. 3. 2021. др Драгана З. Јаковљевић Институт за биологију и екологију Физиологија биљака Асистент са докторатом