Избор сарадника у 2014. години

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


Извештаји Комисија за избор у звање асистент и сарадник у настави у

2014. години

Датум: Име и Презиме Институт Научна област Избор у звање Извештај
25. 3. 2014. Јовановић Марија Институт за Биологију и Екологију Зологија Асистент Извештај
4. 6. 2014. Симовић Ана Институт за физику Атомска, молекулска и оптичка физика Асистент Извештај
28. 7. 2014. Петровић Невена Институт за математику и информатику Математичка анализа са применама Асистент Извештај
28. 7. 2014. Пирковић Богдан Институт за математику и информатику Математичка анализа са применама Асистент Извештај
28. 7. 2014. Миливојевић Милица Институт за математику и информатику Математичка анализа са применама Асистент Извештај
25. 8. 2014. Грбовић Милица Институт за математику и информатику Геометрија Асистент Извештај
28. 10. 2014. Васиљевић Јелица Институт за математику и информатику Рачунарске комуникације Сарадник у настави Извештај
31. 10. 2014. Стефановић Душан Институт за математику и информатику Информациони системи Сарадник у настави Извештај
31. 10. 2014. Антонијевић Дарко Институт за математику и информатику Програмирање Сарадник у настави Извештај
10. 11. 2014. Кречар Ђорђе Институт за математику и информатику Вештачка интелигенција Сарадник у настави Извештај
14. 11. 2014. Обреновић Михаило Институт за математику и информатику Програмирање Асистент Извештај