Избор сарадника у 2022. години

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


Извештаји Комисија за избор у звање асистент, асистент са докторатом и Сарадник у настави у

2022. години


Датум: Име и Презиме Институт Ужа Научна област Избор у звање Извештај
11. 1. 2022. др Зоран Симић Институт за хемију Аналитичка хемија Асистент са докторатом
11. 1. 2022. Андреја Живић Институт за математику и информатику Методологија рачунарства Асистент
24. 1. 2022. Данко Ђорђевић Институт за математику и информатику Математичка анализа са применама Сарадник у настави
5. 4. 2022. др Стефан М. Марковић Институт за биологију и екологију Биохемија Асистент са докторатом
9. 5. 2022. Милица Г. Пауновић Институт за биологију и екологију Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија Асистент
9. 5. 2022. др Небојша Даниловић Институт за физику Физика кондензоване материје Асистент са докторатом
19. 8. 2022. Ненад М. Златић Институт за биологију и екологију Морфологија, фитохемија и систематика биљака Асистент
11. 10. 2022. Љубица Кузмановић Институт за физику Атомска, молекулска и оптичка физика Асистент
18. 10. 2022. Маја Лаковић Институт за математику и информатику Алгебра и логика Асистент
25. 10. 2022. Слађана Ђорђевић Институт за хемију Физичка хемија Асистент
27. 10. 2022. Бранка Андрејевић Институт за математику и информатику Методологија рачунарства Сарадник у настави
27. 10. 2022. Никола Андрејевић Институт за математику и информатику Методологија рачунарства Сарадник у настави
1. 11. 2022. Јелена Стеванић Институт за математику и информатику Методика наставе математике Асистент
1. 11. 2022. Љубица Ђуровић Институт за математику и информатику Алгебра и логика Асистент
9. 11. 2022. др Драгана Стевановић Институт за хемију Органска хемија Асистент са докторатом
9. 11. 2022. Марко Дабић Институт за математику и информатику Математичка анализа са применама Асистент
1. 12. 2022. Глорија Ж. Ћирковић Институт за биологију и екологију Зоологија Асистент
1. 12. 2022. Милица Дабић Институт за математику и информатику Математичка анализа Сарадник у настави
6. 12. 2022. Данко Ђорђевић Институт за математику и информатику Математичка анализа са применама Асистент
30. 12. 2022. др Јелица Васиљевић Институт за математику и информатику Методологије рачунарства Асистент са докторатом