Избор сарадника у 2018. години

Природно-математички факултет

Универзитета у Крагујевцу

Ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор у звање асистент и сарадник у настави, са роком од 30 дана од дана постављања за следећег кандидата:Тренутно нема кандидата у процедури
Извештаји Комисија за избор у звање асистент и сарадник у настави у

2018. години


Датум: Име и Презиме Институт Научна област Избор у звање Извештај
10. 5. 2018. Милица Пауновић Институт за Биологију и Екологију Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија Асистент Извештај
1. 3. 2018. Драгана Јаковљевић Институт за Биологију и Екологију Физиологија биљака Асистент Извештај
19. 2. 2018. Филип Вукајловић Институт за Биологију и Екологију Зоологија Асистент Извештај