Избор сарадника у 2018. години

Природно-математички факултет

Универзитета у Крагујевцу

Ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор у звање асистент и сарадник у настави, са роком од 30 дана од дана постављања за следећег кандидата:Датум: Име и Презиме Институт Научна област Избор у звање Извештај
13. 12. 2018. Невена Петровић Институт за биологију и екологију Алгологија и микологија Асистент
28. 11. 2018. Лана Миљковић Институт за математику и информатику Примењено рачунарство и Информационе технологије и системи Сарадник у настави
28. 11. 2018. др Сања Јанићевић Институт за физику Физика кондензоване материје Асистент са докторатом


Извештаји Комисија за избор у звање асистент и сарадник у настави у

2018. години


Датум: Име и Презиме Институт Научна област Избор у звање Извештај
14. 11. 2018. Љубица Ковачевић Институт за математику и информатику Примењено рачунарство и Информационе технологије и системи Асистент Извештај
8. 11. 2018. Теодора Трифуновић Институт за математику и информатику Математичка анализа са применама Асистент Извештај
8. 11. 2018. Младен Марић Институт за математику и информатику Програмирање Сарадник у настави Извештај
8. 11. 2018. Лазар Крстић Институт за математику и информатику Програмирање Сарадник у настави Извештај
8. 11. 2018. Даница Продановић Институт за математику и информатику Програмирање Сарадник у настави Извештај
8. 11. 2018. Лазар Васовић Институт за математику и информатику Програмирање Сарадник у настави Извештај
8. 11. 2018. Надица Милетић Институт за математику и информатику Математичка анализа са применама Сарадник у настави Извештај
8. 11. 2018. Маја Лучић Институт за математику и информатику Математичка анализа са применама Сарадник у настави Извештај
8. 11. 2018. Марко Дабић Институт за математику и информатику Математичка анализа са применама Сарадник у настави Извештај
5. 11. 2018. Љубица Милевић Институт за математику и информатику Алгебра и логика Сарадник у настави Извештај
30. 8. 2018. Богдан Пирковић Институт за математику и информатику Математичка анализа са применама Асистент Извештај
5. 7. 2018. Јелена Тошовић Институт за хемију Физичка хемија Асистент Извештај
20. 6. 2018. Анђела Франицх Институт за хемију Неорганска хемија Асистент Извештај
10. 5. 2018. Милица Пауновић Институт за Биологију и Екологију Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија Асистент Извештај
1. 3. 2018. Драгана Јаковљевић Институт за Биологију и Екологију Физиологија биљака Асистент Извештај
19. 2. 2018. Филип Вукајловић Институт за Биологију и Екологију Зоологија Асистент Извештај