Избор сарадника у 2019. години

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


Ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор у звање асистент, асистент са докторатом и сарадник у настави, са роком од 30 дана од дана постављања за следећег кандидата:


Датум: Име и Презиме Институт Научна област Избор у звање Извештај
14. 2. 2019. др Зоран Симић Институт за хемију Аналитичка хемија Асистент са докторатом