Избор сарадника у 2019. години

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


Ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор у звање асистент, асистент са докторатом и сарадник у настави, са роком од 30 дана од дана постављања за следећег кандидата:

 

Датум: Име и Презиме Институт Ужа Научна област Избор у звање Извештај
28. 11. 2019. Александар Аксентијевић Институт за математику и информатику Математичка анализа са применама Асистент
28. 11. 2019. Александар Јовановић Институт за математику и информатику Математичка анализа са применама Асистент
13. 11. 2019. Маја Лучић Институт за математику и информатику Математичка анализа са применама Асистент
13. 11. 2019. Марко Дабић Институт за математику и информатику Математичка анализа са применама Асистент
13. 11. 2019. Љубица Милевић Институт за математику и информатику Алгебра и логика Асистент
13. 11. 2019. Драгана Стевановић Институт за хемију Органска хемија Асистент са докторатом
13. 11. 2019. Андреја Живић Институт за математику и информатику Методологија рачунарства Сарадник у настави
13. 11. 2019. Немања Вучићевић Институт за математику и информатику Математичка анализа са применама Сарадник у настави
13. 11. 2019. Александар Милосављевић Институт за математику и информатику Математичка анализа са применама Сарадник у настави
13. 11. 2019. Даница Продановић Институт за математику и информатику Методологија рачунарства Сарадник у настави
13. 11. 2019. Лазар Васовић Институт за математику и информатику Методологија рачунарства Сарадник у настави

Извештаји Комисија за избор у звање асистент, асистент са докторатом и сарадник у настави у

2019. години


Датум: Име и Презиме Институт Ужа Научна област Избор у звање Извештај
23. 10. 2019. Јелица Васиљевић Институт за математику и информатику Методологија рачунарства Асистент Извештај
12. 9. 2019. Драгутин Остојић Институт за математику и информатику Методологије рачунарства Сарадник у настави Извештај
12. 9. 2019. Љубица Кузмановић Институт за физику Атомска, молекулска и оптичка физика Асистент Извештај
10. 7. 2019. др Милена Милутиновић Институт за биологију и екологију Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија Асистент са докторатом Извештај
27. 6. 2019. Стефан Марковић Институт за биологију и екологију Биохемија Асистент Извештај
16. 5. 2019. др Небојша Даниловић Институт за физику Физика кондензоване материје Асистент са докторатом Извештај
14. 3. 2019. Невена Ђорђевић Институт за Биологију и Екологију Екологија, биогеографија и заштита животне средине Асистент Извештај
14. 2. 2019. др Зоран Симић Институт за хемију Аналитичка хемија Асистент са докторатом Извештај