Избор сарадника у 2018. години

Природно-математички факултет

Универзитета у Крагујевцу

Ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор у звање асистент и сарадник у настави, са роком од 30 дана од дана постављања за следећег кандидата:Тренутно нема кандидата у процедуриИзвештаји Комисија за избор у звање асистент и сарадник у настави у

2018. години


Датум: Име и Презиме Институт Научна област Избор у звање Извештај
30. 8. 2018. Богдан Пирковић Институт за математику и информатику Математичка анализа са применама Асистент Извештај
5. 7. 2018. Јелена Тошовић Институт за хемију Физичка хемија Асистент Извештај
20. 6. 2018. Анђела Франицх Институт за хемију Неорганска хемија Асистент Извештај
10. 5. 2018. Милица Пауновић Институт за Биологију и Екологију Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија Асистент Извештај
1. 3. 2018. Драгана Јаковљевић Институт за Биологију и Екологију Физиологија биљака Асистент Извештај
19. 2. 2018. Филип Вукајловић Институт за Биологију и Екологију Зоологија Асистент Извештај