Избор сарадника у 2012. години

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


Извештаји Комисија за избор у звање асистент и сарадник у настави у

2012. години

Датум: Име и Презиме Институт Научна област Избор у звање Извештај
11. 5. 2012. Стојановић Ненад Институт за Математику и Информатику Алгебра и логика Асистент Извештај
14. 11. 2012. Свичевић Марина Институт за Математику и Информатику Програмирање Асистент Извештај
14. 11. 2012. Арсић Бранко Институт за Математику и Информатику Информациони системи Асистент Извештај
23. 11. 2012. Грујичић Дарко Институт за Биологију и Екологију Генетика и еволуција Асистент Извештај
7. 12. 2012. Радуловић Мирко Институт за Физику Атомска, молекуларна и оптичка физика Асистент Извештај
7. 12. 2012. Костић Драгана Институт за Физику Радијациона физика Асистент Извештај
7. 12. 2012. Симић Саша Институт за Физику Електродинамика, физика плазме и астрофизика Асистент Извештај
7. 12. 2012. Даниловић Небојша Институт за Физику Електродинамика, физика плазме и астрофизика Асистент Извештај