Избор сарадника у 2017. години

Природно-математички факултет

Универзитета у Крагујевцу

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор у звање асистент и сарадник у настави, са роком од 30 дана од дана постављања за следеће кандидате:

Датум: Презиме и Име Институт Научна област Избор у звање Извештај стручне комисије
30.03.2017. Марина Ћендић Институт за Хемију Неорганска хемија Асистент

Извештаји Комисија за избор у звање асистент и сарадник у настави у

2017. години

Датум: Презиме и Име Институт Научна област Избор у звање Извештај стручне комисије
10.03.2017. Марија Јовановић Институт за Биологију и Екологију Зоологија Асистент Извештај