Избор сарадника у 2017. години


Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор у звање асистент и сарадник у настави, са роком од 30 дана од дана постављања за следеће кандидате:


Датум: Презиме и Име Институт Научна област Избор у звање Извештај стручне комисије
27. 9. 2017. Mилица Миливојевић-Данас Институт за математику и информатику Математичка анализа са применама Асистент

Извештаји Комисија за избор у звање асистент и сарадник у настави у

2017. години

Датум: Презиме и Име Институт Научна област Избор у звање Извештај стручне комисије
15. 9. 2017. Иван Јаковљевић Институт за хемију Аналитичка хемија Асистент Извештај
30. 8. 2017. Невена Петровић Институт за математику Математичка анализа са применама Асистент Извештај
30. 8. 2017. Милица Грбовић Институт за математику Геометрија Асистент Извештај
19. 6. 2017. др Ана Симовић Институт за Физику Атомска, молекулска и оптичка физика Асистент Извештај
30. 3. 2017. Марина Ћендић Институт за Хемију Неорганска хемија Асистент Извештај
10. 3. 2017. Марија Јовановић Институт за Биологију и Екологију Зоологија Асистент Извештај