Избор сарадника у 2015. години

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


Извештаји Комисија за избор у звање асистент и сарадник у настави у

2015. години

Датум: Име и Презиме Институт Научна област Избор у звање Извештај
8. 1. 2015. Бранковић Снежана Институт за Биологију и Екологију Морфологија, систематика и физиологија биљака Асистент Извештај
26. 2. 2015. Вукајловић Филип Институт за Биологију и Екологију Зологија Асистент Извештај
26. 2. 2015. Тошовић Јелена Институт за Хемију Физичка хемија Асистент Извештај
27. 2. 2015. Јаковљевић Драгана Институт за Биологију и Екологију Физиологија биљака Асистент Извештај
13. 3. 2015. Ђорђевић Невена Институт за Биологију и Екологију Екологија, биогеографија и заштита животне средине Асистент Извештај
2. 10. 2015. Јовановић Александар Институт за Математику и Информатику Математичка анализа са применама Сарадник у настави Извештај
2. 10. 2015. Аксентијевић Александар Институт за Математику и Информатику Математичка анализа са применама Сарадник у настави Извештај
2. 10. 2015. Васиљевић Јелица Институт за Математику и Информатику Вештачка инелигенција Сарадник у настави Извештај
2. 10. 2015. Антонијевић Дарко Институт Научна област Сарадник у настави Извештај
23. 11. 2015. Арсић Бранко Институт за Математику и Информатику Информациони системи Асистент Извештај
23. 11. 2015. Свичевић Марина Институт за Математику и Информатику Програмирање Асистент Извештај
23. 11. 2015. Стојановић Ненад Институт за Математику и Информатику Алгебра и логика Асистент Извештај