Избор сарадника у 2021. години

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


Извештаји Комисија за избор у звање асистент, асистент са докторатом и Сарадник у настави у

2021. години


Датум: Име и Презиме Институт Ужа Научна област Избор у звање Извештај
25. 3. 2021. др Драгана З. Јаковљевић Институт за биологију и екологију Физиологија биљака Асистент са докторатом
24. 5. 2021. Анђела Франицх Институт за хемију Неорганска хемија Асистент
31. 5. 2021. др Ана Симовић Институт за физику Атомска, молекулска и оптичка физика Асистент са докторатом
7. 6. 2021. др Јелена Тошовић Институт за хемију Физичка хемија Асистент са докторатом
22. 10. 2021. Никола Андријевић Институт за математику и информатику Методологија рачунарства Сарадник у настави
22. 10. 2021. Бранка Јовановић Институт за математику и информатику Методологија рачунарства Сарадник у настави
26. 10. 2021. Маја Лаковић Институт за математику и информатику Алгебра и логика Сарадник у настави
27. 10. 2021. Марко Милошевић Институт за физику Радијациона физика Асистент
28. 10. 2021. Драгутин Остојић Институт за математику и информатику Методологија рачунарства Асистент
01. 11. 2021. Теодора Трифуновић Институт за математику и информатику Математичка анализа са применама Асистент
12. 11. 2021. Александра Милосављевић Институт за математику и информатику Математичка анализа са применама Асистент
12. 11. 2021. Немања Вучићевић Институт за математику и информатику Математичка анализа са применама Асистент
24. 11. 2021. Христина Делибашић Марковић Институт за физику Атомска, молекулска и оптичка физика Асистент
3. 12. 2021. Невена Н. Петровић Институт за биологију и екологију Алгологија и микологија Асистент
9. 12. 2021. Филип Бојовић Институт за математику и информатику Методологија рачунарства Сарадник у настави
9. 12. 2021. Александра Казаковић Институт за математику и информатику Методологија рачунарства Сарадник у настави
9. 12. 2021. Филип Андрић Институт за математику и информатику Методологија рачунарства Сарадник у настави
21. 12. 2021. др Јелена М. Степановић Институт за хемију Аналитичка хемија Асистент са докторатом
30. 12. 2021. др Филип Н. Вукајловић Институт за биологију и екологију Зоологија Асистент са докторатом
31. 12. 2021. Никола Бачанин Институт за математику и информатику Методологија рачунарства Сарадник у настави