Избор сарадника у 2013. години

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


Извештаји Комисија за избор у звање асистент и сарадник у настави у

2013. години

Датум: Име и Презиме Институт Научна област Избор у звање Извештај
6. 2. 2013. Станојевић Адам Институт за математику и информатику Програмирање Асистент Извештај
14. 2. 2013. Капларевић-Малишић мр Ана Институт за математику и информатику Информациони системи Асистент Извештај
14. 2. 2013. Тимотијевић Маринко Институт за математику и информатику Математичка анализа са применама Асистент Извештај
19. 2. 2013. Николић Срђан Институт за математику и информатику Рачунарске комуникације Сарадник у настави Извештај
19. 2. 2013. Николић Никола Институт за математику и информатику Програмирање Сарадник у настави Извештај
28. 2. 2013. Симић Зоран Институт за Хемију Аналитичка хемија Асистент Извештај
26. 3. 2013. Ћирић Андрија Институт за Хемију Аналитичка хемија Асистент Извештај
16. 5. 2013. Марковић мр Владимир Институт за физику Радиациона физика Асистент Извештај
16. 5. 2013. Стевановић мр Јасна Институт за физику Атомска, молекулска и оптичка физика Асистент Извештај
31. 5. 2013. Арсенијевић мр Момир Институт за физику Квантна физика Асистент Извештај
31. 5. 2013. Кузмановић Љубица Институт за физику Атомска, молекулска и оптичка физика Сарадник у настави Извештај
27. 8. 2013. Павковић Милош Институт за математику и информатику Рачунарске комуникације Асистент Извештај
4. 10. 2013. Недић Ђорђе Институт за математику и информатику Програмирање Асистент Извештај
15. 10. 2013. Степановић Јелена Институт за хемију Аналитичка хемија Асистент Извештај
15. 11. 2013. Бошковић Памела Институт за физику Настава физике Сарадник у настави Извештај
27. 11. 2013. Стевановић Драгана Институт за хемију Органска хемија Асистент Извештај
19. 12. 2013. Обреновић Михаило Институт за математику и информатику Програмирање Сарадник у настави Извештај
19. 12. 2013. Николић Срђан Институт за математику и информатику Програмирање Асистент Извештај