Избор сарадника у 2018. години

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


Извештаји Комисија за избор у звање асистент, асистент са докторатом и сарадник у настави у

2018. години

Датум: Име и Презиме Институт Научна област Избор у звање Извештај
19. 2. 2018. Филип Вукајловић Институт за Биологију и Екологију Зоологија Асистент Извештај
1. 3. 2018. Драгана Јаковљевић Институт за Биологију и Екологију Физиологија биљака Асистент Извештај
10. 5. 2018. Милица Пауновић Институт за Биологију и Екологију Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија Асистент Извештај
20. 6. 2018. Анђела Франицх Институт за хемију Неорганска хемија Асистент Извештај
5. 7. 2018. Јелена Тошовић Институт за хемију Физичка хемија Асистент Извештај
30. 8. 2018. Богдан Пирковић Институт за математику и информатику Математичка анализа са применама Асистент Извештај
5. 11. 2018. Љубица Милевић Институт за математику и информатику Алгебра и логика Сарадник у настави Извештај
8. 11. 2018. Теодора Трифуновић Институт за математику и информатику Математичка анализа са применама Асистент Извештај
8. 11. 2018. Младен Марић Институт за математику и информатику Програмирање Сарадник у настави Извештај
8. 11. 2018. Лазар Крстић Институт за математику и информатику Програмирање Сарадник у настави Извештај
8. 11. 2018. Даница Продановић Институт за математику и информатику Програмирање Сарадник у настави Извештај
8. 11. 2018. Лазар Васовић Институт за математику и информатику Програмирање Сарадник у настави Извештај
8. 11. 2018. Надица Милетић Институт за математику и информатику Математичка анализа са применама Сарадник у настави Извештај
8. 11. 2018. Маја Лучић Институт за математику и информатику Математичка анализа са применама Сарадник у настави Извештај
8. 11. 2018. Марко Дабић Институт за математику и информатику Математичка анализа са применама Сарадник у настави Извештај
14. 11. 2018. Љубица Ковачевић Институт за математику и информатику Примењено рачунарство и Информационе технологије и системи Асистент Извештај
28. 11. 2018. Лана Миљковић Институт за математику и информатику Примењено рачунарство и Информационе технологије и системи Сарадник у настави Извештај
28. 11. 2018. др Сања Јанићевић Институт за физику Физика кондензоване материје Асистент са докторатом Извештај
13. 12. 2018. Невена Петровић Институт за биологију и екологију Алгологија и микологија Асистент Извештај
26. 12. 2018. Христина Делибашић Институт за физику Атомска, молекулска и оптичка физика Асистент Извештај