Избор сарадника у 2020. години

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


Извештаји Комисија за избор у звање асистент, асистент са докторатом и сарадник у настави у

2020. години


Датум: Име и Презиме Институт Ужа Научна област Избор у звање Извештај
16. 1. 2020. Лана Миљковић Институт за математику и информатику Примењено рачунарство и Информационе технологије и системи Асистент
30. 1. 2020. Тијана Величковић Институт за биологију и екологију Екологија, биогеографијаи заштита животне средине Асистент
11. 3. 2020. Марина Ђендић-Серафиновић Институт за хемију Неорганска хемија Асистент
8. 7. 2020. Драгана Предојевић Институт за биологију и екологију Екологија, биогеографија и заштита животне средине Асистент
26. 8. 2020. Јована Тубић Вукајловић Институт за биологију и екологију Генетика и еволуција Асистент
17. 9. 2020. Јелена Ђорђевић Институт за математику и информатику Геометрија Асистент
1. 10. 2020. Јелена Димитријевић Институт за математику и информатику Методика наставе математике Сарадник у настави
15. 10. 2020. Драгутин Остојић Институт за математику и информатику Методологије рачунарства Сарадник у настави
15. 10. 2020. Немања Вучићевић Институт за математику и информатику Математичка анализа са применама Сарадник у настави
15. 10. 2020. Александра Милосављевић Институт за математику и информатику Математичка анализа са применама Сарадник у настави
29. 10. 2020. др Иван Јаковљевић Институт за хемију Аналитичка хемија Асистент
25. 11. 2020. др Невена Томашевић Институт за хемију Биохемија Асистент
23. 12. 2020. Даница Продановић Институт за математику и информатику Методологије рачунарства Асистент
23. 12. 2020. Андреја Живић Институт за математику и информатику Методологије рачунарства Сарадник у настави
23. 12. 2020. Никола Бачанин Институт за математику и информатику Методологије рачунарства Сарадник у настави