Јавне набавке

ПРАВИЛНИК о ближем уређивању поступка јавне набавке


Актуелно


Јавна набавка мале вредности бр. 10/2017 за јавну набавку добара - горива за службена возила


Јавна набавка мале вредности бр. 8/2017 за јавну набавку добара - електричне енергије


Јавна набавка мале вредности бр. 6/2017 за јавну набавку добара - канцеларијског материјала (папир и налепнице)


Јавна набавка мале вредности бр. 4/2017 за јавну набавку услуга - штампање и израда футрола за дипломе


Јавна набавка мале вредности бр. 5/2017 за јавну набавку добара - прибора за беле табле


Јавна набавка мале вредности бр. 3/2017 за јавну набавку услуга - организовање теренске наставе за студенте биологије и екологије Факултета


Јавна набавка мале вредности бр. 1/2017 за јавну набавку добара - средстава за одржавање хигијене


Архива