Јавне набавке Архива 2017. година


Јавна набавка мале вредности бр. 27/2017 за јавну набавку услуге - израда пројектне документације за надградњу, реконструкцију и пренамену поткровља Главне зграде ПМФ-а - ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК


Јавна набавка мале вредности бр. 32/2017 за јавну набавку добара - рачунарска опрема за наставу


Јавна набавка мале вредности бр. 31/2017 за јавну набавку добара - лабораторијски материјал за наставу


Јавна набавка мале вредности бр. 30/2017 за јавну набавку добара - хемикалије за наставу


Јавна набавка мале вредности бр. 29/2017 за јавну набавку добара - рачунарска опрема


Јавна набавка мале вредности бр. 28/2017 за јавну набавку услуге - штампање часописа "Kragujevac Journal of Mathematics" VOL. 41. Nо 2.


Јавна набавка мале вредности бр. 27/2017 за јавну набавку услуге - израда пројектне документације за надградњу, реконструкцију и пренамену поткровља Главне зграде ПМФ-а


Јавна набавка мале вредности бр. 25/2017 за јавну набавку услуге - штампање и дистрибуција међународног часописа MATCH Communications in Mathematical and in Computer Chemistry


Јавна набавка мале вредности бр. 26/2017 за јавну набавку услуге - колективно осигурање запослених


Јавна набавка мале вредности бр. 24/2017 за јавну набавку радова - адаптација тоалета А-По-10 у подруму главне зграде Факултета.


Јавна набавка мале вредности бр. 23/2017 за јавну набавку добара - намештај за опремање учионице А-II-1: склапајуће столице за амфитеатар са фиксном клупом.


Јавна набавка мале вредности бр. 22/2017 за јавну набавку добара - потрошни лабораторијски материјал за наставне и научно-истраживачке потребе.


Јавна набавка мале вредности бр. 21/2017 за јавну набавку добара - хемикалије за наставне и научно-истраживачке потребе.


Јавна набавка мале вредности бр. 20/2017 за јавну набавку услуге - штампање часописа "Kragujevac Journal of Science".


Јавна набавка мале вредности бр. 18/2017 за јавну набавку услуге - осигурање студената у школској 2017/2018


Јавна набавка мале вредности бр. 15/2017 за јавну набавку услуге - штампања уџбеника - поновљени поступак


Јавна набавка мале вредности бр. 14/2017 за јавну набавку добара - канцеларијског материјала


Јавна набавка мале вредности бр. 13/2017 за јавну набавку услуге - штампање часописа "Kragujevac Journal of Mathematics".


Јавна набавка мале вредности бр. 12/2017 за јавну набавку услуге - штампање уџбеника.


Јавна набавка мале вредности бр. 11/2017 за јавну набавку услуге - физичко обезбеђење објеката


Јавна набавка мале вредности бр. 10/2017 за јавну набавку добара - горива за службена возила


Јавна набавка мале вредности бр. 8/2017 за јавну набавку добара - електричне енергије


Јавна набавка мале вредности бр. 6/2017 за јавну набавку добара - канцеларијског материјала (папир и налепнице)


Јавна набавка мале вредности бр. 4/2017 за јавну набавку услуга - штампање и израда футрола за дипломе


Јавна набавка мале вредности бр. 5/2017 за јавну набавку добара - прибора за беле табле


Јавна набавка мале вредности бр. 3/2017 за јавну набавку услуга - организовање теренске наставе за студенте биологије и екологије Факултета


Јавна набавка мале вредности бр. 1/2017 за јавну набавку добара - средстава за одржавање хигијене


Архива