Јавне набавке Архива 2018. година


Јавна набавка мале вредности бр. 34/2018 за јавну набавку добара - хемикалија за наставу и научно-истраживачки рад за потребе Факултета


Јавна набавка мале вредности бр. 33/2018 за јавну набавку добара - потрошног лабораторијског материјала за потребе Факултета


Јавна набавка мале вредности бр. 32/2018 за јавну набавку добара - лабораторијских уређаја за потребе Факултета


Јавна набавка мале вредности бр. 31/2018 за јавну набавку добара - рачунарске опреме за потребе Факултета


Јавна набавка мале вредности бр. 30/2018 за јавну набавку добара - новогодишњи промотивни материјал за потребе Факултета


Јавна набавка мале вредности бр. 29/2018 за јавну набавку услуга - колективно осигурање запослених за потребе Факултета


Јавна набавка мале вредности бр. 28/2018 за јавну набавку добара - хемикалија за наставу и научно-истраживачки рад за потребе Факултета


Јавна набавка мале вредности бр. 27/2018 за јавну набавку добара - рачунарске опреме за потребе Факултета


Јавна набавка мале вредности бр. 26/2018 за јавну набавку добара - потрошног лабораторијског материјала за потребе Факултета


Јавна набавка мале вредности бр. 25/2018 за јавну набавку услуга - штампање практикума за потребе Факултета


Јавна набавка мале вредности бр. 24/2018 за јавну набавку услуга - штампање часописа “MATCH Communications in Mathematical and in Computer Chemistry” за 2019. годину за потребе Факултета


Јавна набавка мале вредности бр. 23/2018 за јавну набавку услуга - штампање књиге “Практикум из хемије – за студенте физике” за потребе Факултета


Јавна набавка мале вредности бр. 22/2018 за јавну набавку добара - рачунарска опрема за потребе Факултета


Јавна набавка мале вредности бр. 21/2018 за јавну набавку добара - промотивни материјали за конференцију MAGIC 2018 за потребе Факултета


Јавна набавка мале вредности бр. 20/2018 за јавну набавку добара - хемикалија за наставу и научно-истраживачки рад за потребе Факултета


Јавна набавка мале вредности бр. 19/2018 за јавну набавку услуга - услуге хотела приликом организовања конференције MAGIC 2018


Јавна набавка мале вредности бр. 18/2018 за јавну набавку услуга - услуге штампања књиге, уџбеника и часописа


Јавна набавка мале вредности бр. 17/2018 за јавну набавку добара - потрошног лабораторијског материјала за потребе Факултета


Јавна набавка мале вредности бр. 16/2018 за јавну набавку услуга - физичког обезбеђења објеката за потребе Факултета


Јавна набавка мале вредности бр. 15/2018 за јавну набавку добара - горива за службена возила за потребе Факултета


Јавна набавка мале вредности бр. 14/2018 за јавну набавку добара - електричне енергије за потребе Факултета


Јавна набавка мале вредности бр. 13/2018 за јавну набавку добара - канцеларијски материјал за потребе Факултета


Јавна набавка мале вредности бр. 12/2018 за јавну набавку добара - промотивни материјали за Конгрес


Јавна набавка мале вредности бр. 11/2018 за јавну набавку услуга - услуге штампања приручника, уџбеника, водича и књиге апстраката


Јавна набавка мале вредности бр. 10/2018 за јавну набавку услуга - услуге хотела приликом организовања конференцијe


Јавна набавка мале вредности бр. 9/2018 за јавну набавку добара - рачунарска опрема за потребе Факултета


Јавна набавка мале вредности бр. 8/2018 за јавну набавку добара - хемикалија за научно-истраживачке потребе Факултета


Јавна набавка мале вредности бр. 7/2018 за јавну набавку услуга - штампање и израда футрола за дипломе за потребе Факултета


Јавна набавка мале вредности бр. 6/2018 за јавну набавку добара - канцеларијског материјала за потребе Факултета


Јавна набавка мале вредности бр. 5/2018 за јавну набавку добара - лабораторијских уређаја за потребе Факултета


Јавна набавка мале вредности бр. 4/2018 за јавну набавку услуга - организовање теренске наставе за студенте биологије и екологије Факултета


Јавна набавка мале вредности бр. 3/2018 за јавну набавку добара - средстава за одржавање хигијене


Јавна набавка мале вредности бр. 2/2018 за јавну набавку услуге - штампање и дистрибуција књиге 22 у серији "Mathematicаl Chemistry Monographs": M. Liu, B. Liu, Extremal Theory of Graph Spectrum


Јавна набавка мале вредности бр. 1/2018 за јавну набавку услуге - штампање часописа "Kragujevac Journal of Mathematics" VOL. 42 за 2018. годину


Архива