Јавне набавке Архива 2021. година


Јавна набавка бр. JN-9/2021 за јавну набавку услуга - штампање практикума и књиге извода радова за потребе Факултета


Јавна набавка бр. JN-8/2021 за јавну набавку добара - хемикалије за наставу и научно-истраживачки рад за потребе Факултета


Јавна набавка бр. JN-7/2021 за јавну набавку добара - рачунарске опреме за потребе Факултета


Јавна набавка бр. JN-6/2021 за јавну набавку услуга - штампање помоћних уџбеника и часописа ''Kragujevac Journal of Science'' за потребе Факултета


Јавна набавка бр. JN-5/2021 за јавну набавку добара - електричне енергије за потребе Факултета


Јавна набавка бр. JN-4/2021 за јавну набавку услуга - штампање књига за потребе Факултета


Јавна набавка бр. JN-3/2021 за јавну набавку добара - хемикалије за завршне радове мастер студената и научно-истраживачки рад за потребе Факултета


Јавна набавка бр. JN-2/2021 за јавну набавку добара - хемикалије за завршне радове мастер студената за потребе Факултета


Јавна набавка бр. JN-1/2021 за јавну набавку услуга - штампање часописа ''Kragujevac Journal of Mathematics'' за 2021. годину за потребе Факултета


Архива