Јавне набавке Архива 2020. година


Јавна набавка бр. 14/2020 за јавну набавку услуга - штампање међународног часописа MATCH за 2021. годину за потребе Факултета


Јавна набавка бр. 13/2020 за јавну набавку добара - потрошног лабораторијског материјала за научно-истраживачки рад за потребе Факултета


Јавна набавка бр. 12/2020 за јавну набавку добара - рачунарске опреме за потребе Факултета


Јавна набавка бр. 11/2020 за јавну набавку добара - хемикалија за наставу и научно-истраживачки рад за потребе Факултета


Јавна набавка бр. 10/2020 за јавну набавку услуге - штампање уџбеника и практикума за потребе Факултета


Јавна набавка мале вредности бр. 9/2020 за јавну набавку услуге - штампање часописа „Kragujevac Journal of Science“ број 42 за 2020. годину за потребе Факултета


Јавна набавка мале вредности бр. 8/2020 за јавну набавку добара - потрошног лабораторијског материјала за потребе Факултета


Јавна набавка мале вредности бр. 7/2020 за јавну набавку добара - хемикалија за наставу и научно-истраживачки рад за потребе Факултета


Јавна набавка мале вредности бр. 6/2020 за јавну набавку услуга - физичког обезбеђења објеката за потребе Факултета


Јавна набавка мале вредности бр. 5/2020 за јавну набавку добара - канцеларијског материјала за потребе Факултета


Јавна набавка мале вредности бр. 4/2020 за јавну набавку добара - електричне енергије за потребе Факултета


Јавна набавка мале вредности бр. 3/2020 за јавну набавку добара - горива за службена возила за потребе Факултета


Јавна набавка мале вредности бр. 2/2020 за јавну набавку добара - средства за хигијену


Јавна набавка мале вредности бр. 1/2020 за јавну набавку услуга - штампање часописа и практикума


Архива