Јавнe набавкe Архива 2013. године


Јавна набавка мале вредности бр. 5/2013 за јавну набавку услуге - осигурање студената и запослених Факултета

Јавна набавка мале вредности бр. 4/2013 за јавну набавку добара - хемикалија и потрошног материјала за наставу

 

Јавна набавка мале вредности бр. 3/2013 за јавну набавку добара - средстава за одржавање хигијене


Архива