Јавнe набавкe Архива 2014. године


Јавна набавка мале вредности бр. 23/2014 за јавну набавку добара - рачунарска опрема

 

Јавна набавка мале вредности бр. 22/2014 за јавну набавку добара - средства за одржавање хигијене

 

Јавна набавка мале вредности бр. 21/2014 за јавну набавку услуге - осигурање студената и запослених

 

Јавна набавка мале вредности бр. 15/2014 за јавну набавку добара - микроскопи

 

Јавна набавка мале вредности бр. 5/2014 за јавну набавку добара - паркет ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК

 

Јавна набавка горива за службена возила бр. 8/2014

 

Јавна набавка мале вредности бр. 6/2014 за јавну набавку услуге - организовање теренске наставе на Гочу за студенте биологије и екологије Природно-математичког факултета

 

Јавна набавка мале вредности бр. 5/2014 за јавну набавку добара - паркет

 

Јавна набавка мале вредности бр. 3/2014 за јавну набавку услуге - организовање теренске наставе за студенте биологије и екологије Природно-математичког факултета

 

Јавна набавка у отвореном поступку бр. 2/2014 за јавну набавку добара - електрична енергија


Архива