Јавнe набавкe Архива 2016. године


Јавна набавка мале вредности бр. 30/2016 за јавну набавку добара - потрошног лабораторијског материјала


Јавна набавка мале вредности бр. 29/2016 за јавну набавку добара - хемикалија за научно-истраживачки рад


Јавна набавка мале вредности бр. 27/2016 за јавну набавку добара - потрошног лабораторијског материјала


Јавна набавка мале вредности бр. 26/2016 за јавну набавку добара - рачунарске опреме


Јавна набавка мале вредности бр. 25/2016 за јавну набавку добара - хемикалија за научно-истраживачки рад


Јавна набавка мале вредности бр. 23/2016 за јавну набавку добара - хемикалија за наставу и научно-истраживачки рад


Јавна набавка мале вредности бр. 30/2016 за јавну набавку добара - потрошног лабораторијског материјала


Јавна набавка мале вредности бр. 29/2016 за јавну набавку добара - хемикалија за научно-истраживачки рад


Јавна набавка мале вредности бр. 27/2016 за јавну набавку добара - потрошног лабораторијског материјала


Јавна набавка мале вредности бр. 26/2016 за јавну набавку добара - рачунарске опреме


Јавна набавка мале вредности бр. 25/2016 за јавну набавку добара - хемикалија за научно-истраживачки рад


Јавна набавка мале вредности бр. 23/2016 за јавну набавку добара - хемикалија за наставу и научно-истраживачки рад


Јавна набавка мале вредности бр. 21/2016 за јавну набавку услуга - осигурање студената и запослених


Јавна набавка мале вредности бр. 20/2016 за јавну набавку добара - потрошног лабораторијског материјала


Јавна набавка мале вредности бр. 15/2016 за јавну набавку добара - микроскопа


Јавна набавка мале вредности бр. 13/2016 за јавну набавку добара - рачунарске опреме


Јавна набавка мале вредности бр. 9/2016 за јавну набавку добара - горива за службена возила


Јавна набавка мале вредности бр. 7/2016 за јавну набавку добара - канцеларијског материјала - ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК


Јавна набавка мале вредности бр. 7/2016 за јавну набавку добара - канцеларијског материјала


Јавна набавка мале вредности бр. 4/2016 за јавну набавку добара - електричне енергије


Јавна набавка мале вредности бр. 3/2016 за јавну набавку услуга - организовање теренске наставе за студенте биологије и екологије Факултета


Јавна набавка мале вредности бр. 2/2016 за јавну набавку добара - средства за одржавање хигијене


Архива