Јавнe набавкe Архива 2015. године


Јавна набавка мале вредности бр. 18/2015 за јавну набавку добара - микроскопи

 

Јавна набавка мале вредности бр. 17/2015 за јавну набавку добара - хемикалије за наставу и научно-истраживачки рад

 

Јавна набавка мале вредности бр. 16/2015 за јавну набавку услуга - осигурање студената и запослених

 

Јавна набавка мале вредности бр. 15/2015 за јавну набавку добара - рачунарска опрема

 

Јавна набавка мале вредности бр. 13/2015 за јавну набавку добара - систем за процену квалитета сперматозоида

 

Јавна набавка мале вредности бр. 8/2015 за јавну набавку добара - гориво

 

Јавна набавка мале вредности бр. 3/2015 за јавну набавку добара - електрична енергија

 

Јавна набавка мале вредности бр. 2/2015 за јавну набавку услуге - организовање теренске наставе за студенте биологије и екологије Природно-математичког факултета


Архива