Јавне набавке 2019. година

ПРАВИЛНИК о ближем уређивању поступка јавне набавке


Актуелно


Јавна набавка мале вредности бр. 2/2019 за јавну набавку добара - средстава за одржавање хигијене


Јавна набавка мале вредности бр. 1/2019 за јавну набавку услуге - штампање часописа "Kragujevac Journal of Mathematics" VOL. 43 за 2019. годину


Архива