Јавне набавке 2018. година

ПРАВИЛНИК о ближем уређивању поступка јавне набавке


Актуелно


Јавна набавка мале вредности бр. 10/2018 за јавну набавку услуга - услуге хотела приликом организовања конференцијe 


Јавна набавка мале вредности бр. 9/2018 за јавну набавку добара - рачунарска опрема за потребе Факултета


Јавна набавка мале вредности бр. 8/2018 за јавну набавку добара - хемикалија за научно-истраживачке потребе Факултета


Јавна набавка мале вредности бр. 7/2018 за јавну набавку услуга - штампање и израда футрола за дипломе за потребе Факултета


Јавна набавка мале вредности бр. 6/2018 за јавну набавку добара - канцеларијског материјала за потребе Факултета


Јавна набавка мале вредности бр. 5/2018 за јавну набавку добара - лабораторијских уређаја за потребе Факултета


Јавна набавка мале вредности бр. 4/2018 за јавну набавку услуга - организовање теренске наставе за студенте биологије и екологије Факултета


Јавна набавка мале вредности бр. 3/2018 за јавну набавку добара - средстава за одржавање хигијене


Јавна набавка мале вредности бр. 2/2018 за јавну набавку услуге - штампање и дистрибуција књиге 22 у серији "Mathematicаl Chemistry Monographs": M. Liu, B. Liu, Extremal Theory of Graph Spectrum


Јавна набавка мале вредности бр. 1/2018 за јавну набавку услуге - штампање часописа "Kragujevac Journal of Mathematics" VOL. 42 за 2018. годину


Архива