Јавне набавке Архива 2019. година


Јавна набавка мале вредности бр. 25/2019 за јавну набавку услуга - штампање часописа “MATCH Communications in Mathematical and in Computer Chemistry” за 2020. годину за потребе Факултета


Јавна набавка мале вредности бр. 24/2019 за јавну набавку добара - потрошног лабораторијског материјала за потребе Факултета


Јавна набавка мале вредности бр. 23/2019 за јавну набавку добара - лабораторијских уређаја за потребе Факултета


Јавна набавка мале вредности бр. 22/2019 за јавну набавку добара - рачунарска опрема за потребе Факултета


Јавна набавка мале вредности бр. 21/2019 за јавну набавку добара - хемикалија за наставу и научно-истраживачки рад за потребе Факултета


Јавна набавка мале вредности бр. 20/2019 за јавну набавку услуга - физичког обезбеђења објеката за потребе Факултета – поновљени поступак


Јавна набавка мале вредности бр. 19/2019 за јавну набавку услуга - штампање уџбеника, практикума и монографије за потребе Факултета


Јавна набавка мале вредности бр. 18/2019 за јавну набавку услуга - физичког обезбеђења објеката за потребе Факултета


Јавна набавка мале вредности бр. 17/2019 за јавну набавку добара - канцеларијског материјала - прибора за беле табле за потребе Факултета


Јавна набавка мале вредности бр. 16/2019 за јавну набавку добара - потрошног лабораторијског материјала за потребе Факултета


Јавна набавка мале вредности бр. 15/2019 за јавну набавку добара - хемикалија за наставу и научно-истраживачки рад за потребе Факултета


Јавна набавка мале вредности бр. 14/2019 за јавну набавку услуге - штампање часописа „Kragujevac Journal of Science“ број 41 за 2019. годину за потребе Факултета


Јавна набавка мале вредности бр. 13/2019 за јавну набавку добара- лабораторијског уређаја – CO2 инкубатора са контролом О2 за потребе Факултета


Јавна набавка мале вредности бр. 12/2019 за јавну набавку добара - рачунарске опреме за потребе Факултета


Јавна набавка мале вредности бр. 11/2019 за јавну набавку услуге - штампања уџбеника „РАЦИОНАЛНИ ДИЗАЈН БИОАКТИВНИХ ЈЕДИЊЕЊА“


Јавна набавка мале вредности бр. 10/2019 за јавну набавку добара - електричне енергије за потребе Факултета


Јавна набавка мале вредности бр. 9/2019 за јавну набавку добара - горива за службена возила за потребе Факултета


Јавна набавка мале вредности бр. 8/2019 за јавну набавку услуге - лабораторијског уређаја – CO2 инкубатора за потребе Факултета


Јавна набавка мале вредности бр. 7/2019 за јавну набавку услуге - штампање уџбеника


Јавна набавка мале вредности бр. 6/2019 за јавну набавку добара - канцеларијског материјала за потребе Факултета


Јавна набавка мале вредности бр. 5/2019 за јавну набавку добра – путничког аутомобила


Јавна набавка мале вредности бр. 4/2019 набавка услуге организовања теренске наставе за студенте биологије и екологије Факултета


Јавна набавка мале вредности бр. 3/2019 набавка услуге штампања и израде футрола за дипломе и образаца за дипломе


Јавна набавка мале вредности бр. 2/2019 за јавну набавку добара - средстава за одржавање хигијене


Јавна набавка мале вредности бр. 1/2019 за јавну набавку услуге - штампање часописа "Kragujevac Journal of Mathematics" VOL. 43 за 2019. годину


Архива