Избор истраживача у 2017. години

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


Извештаји Комисија за избор у научна и истраживачка звања (научни сарадник, истраживач приправник и истраживач сарадник) у

2017. години

Датум: Презиме и Име Институт Избор у звање Извештај
3. 2. 2017. др Јована Мушкиња Институт за хемију Научни сарадник Извештај
23. 2. 2017. Филип Грбовић Институт за биологију и екологију Истраживач сарадник Извештај
23. 2. 2017. др Јасна Стевановић Институт за физику Научни сарадник Извештај
23. 2. 2017. Едина Авдовић Институт за хемију Истраживач приправник Извештај
10. 3. 2017. Марија Ђокић-Петровић Институт за математику и информатику Истраживач сарадник Извештај
30. 3. 2017. др Александра Милошковић Институт за биологију и екологију Научни сарадник Извештаj
30. 3. 2017. др Момира Арсенијевића Институт за физику Научни сарадник Извештај
13. 4. 2017. др Јована Мушкиња Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај
13. 4. 2017. др Биљана Шмит Институт за хемију Виши научни сарадник Извештај
13. 4. 2017. Јована Тубић Институт за биологију и екологију Истраживач приправник Извештај
13. 4. 2017. Александра Марковић Институт за биологију и екологију Истраживач приправник Извештај
13. 4. 2017. др Емина Мркелић Институт за хемију Научни сарадник Извештај
27. 4. 2017. Јована Секулић Институт за биологију и екологију Истраживач сарадник Извештај
27. 4. 2017. Александра Митровић Институт за биологију и екологију Истраживач приправник Извештај
19. 6. 2017. Милена Јовановић Институт за биологију и екологију Истраживач приправник Извештај
30. 6. 2017. Мирослав Вуловић Институт за биологију и екологију Истраживач приправник Извештај
30. 6. 2017. Слободанка Радосављевић Институт за биологију и екологију Истраживач приправник Извештај
30. 8. 2017. др Ивана Радојевић Институт за биологију и екологију Виши научни сарадник Извештај
30. 8. 2017. др Јована Секулић Институт за биологију и екологију Научни сарадник Извештај
27. 10. 2017. Александра Минић Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај
27. 10. 2017. др Виолета Марковић Институт за хемију Виши научни сарадник Извештај
8. 11. 2017. Нада Савић Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај
24. 11. 2017. Анђела Франицх Институт за хемију Истраживач приправник Извештај
24. 11. 2017. Изудин Реџеповић Институт за хемију Истраживач приправник Извештај
24. 11. 2017. др Јелена Катанић Институт за хемију Научни сарадник Извештај
24. 11. 2017. Милена Раденковић Институт за биологију и екологију Истраживач сарадник Извештај
24. 11. 2017. др Милован Милојевић Институт за математику и информатику Научни сарадник Извештај
24. 11. 2017. Слађана Ђорђевић Институт за хемију Истраживач приправник Извештај
24. 11. 2017. Тина Андрејевић Институт за хемију Истраживач приправник Извештај
7. 12. 2017. др Марина Ћендић Институт за хемију Научни сарадник Извештај
7. 12. 2017. др Иван Дамљановић Институт за хемију Научни сарадник Извештај
7. 12. 2017. Маријана Касаловић Институт за хемију Истраживач приправник Извештај
7. 12. 2017. Никола Срећковић Институт за хемију Истраживач приправник Извештај
7. 12. 2017. Петар Станић Институт за хемију Истраживач приправник Извештај
7. 12. 2017. Тијана Максимовић Институт за хемију Истраживач приправник Извештај
7. 12. 2017. Милена Вукић Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај
27. 12. 2017. др Данијела Цветковић Институт за биологију и екологију Научни сарадник Извештај
27. 12. 2017. Данијела Стојковић Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај
27. 12. 2017. Сандра Грујић Институт за биологију и екологију Истраживач сарадник Извештај
27. 12. 2017. Мирјана Мурузовић Институт за биологију и екологију Истраживач сарадник Извештај
27. 12. 2017. Катарина Младеновић Институт за биологију и екологију Истраживач сарадник Извештај