Избори истраживача

Природно-математички факултет

Универзитета у Крагујевцу

Ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор у научна и истраживачка звања (научни сарадник, истраживач приправник и истраживач сарадник), са роком од 30 дана од дана постављања за следећег кандидата:


Датум: Презиме и Име Институт Избор у звање Извештај стручне комисије
13.04.2017. Јована Мушкиња Институт за хемију Истраживач сарадник
13.04.2017. др Биљана Шмит Институт за хемију Виши научни сарадник
13.04.2017. Јована Тубић Институт за биологију и екологију Истраживач приправник
13.04.2017. Александра Марковић Институт за биологију и екологију Истраживач приправник
13.04.2017. др Емина Мркелић Институт за хемију Научни сарадник
30.03.2017. др Александра Милошковић Институт за биологију и екологију Научни сарадник
30.03.2017. др Момира Арсенијевића Институт за физику Научни сарадник

Извештаји Комисија за избор у научна и истраживачка звања (научни сарадник, истраживач приправник и истраживач сарадник) у

2017. години

Датум: Презиме и Име Институт Избор у звање Извештај стручне комисије
10.03.2017. Марија Ђокић-Петровић Институт за математику и информатику Истраживач сарадник Извештај
23.02.2017. Филип Грбовић Институт за биологију и екологију Истраживач сарадник Извештај
23.02.2017. др Јасна Стевановић Институт за физику Научни сарадник Извештај
23.02.2017. Едина Авдовић Институт за хемију Истраживач приправник Извештај
03.02.2017. др Јована Мушкиња Институт за хемију Научни сарадник Извештај