Избори истраживача

Природно-математички факултет

Универзитета у Крагујевцу

Ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор у научна и истраживачка звања (научни сарадник, истраживач приправник и истраживач сарадник), са роком од 30 дана од дана постављања за следећег кандидата:

Датум: Презиме и Име Институт Избор у звање Извештај стручне комисије
7. 12. 2017. Марина Ћендић Институт за хемију Научни сарадник
7. 12. 2017. Иван Дамљановић Институт за хемију Научни сарадник
7. 12. 2017. Маријана Касаловић Институт за хемију Истраживач приправник
7. 12. 2017. Никола Срећковић Институт за хемију Истраживач приправник
7. 12. 2017. Петар Станић Институт за хемију Истраживач приправник
7. 12. 2017. Тијана Максимовић Институт за хемију Истраживач приправник
7. 12. 2017. Милена Вукић Институт за хемију Истраживач сарадник
24. 11. 2017. Анђела Франицх Институт за хемију Истраживач приправник
24. 11. 2017. Изудин Реџеповић Институт за хемију Истраживач приправник
24. 11. 2017. др Јелена Катанић Институт за хемију Научни сарадник
24. 11. 2017. Милена Раденковић Институт за биологију и екологију Истраживач сарадник
24. 11. 2017. др Милован Милојевић Институт за математику и информатику Научни сарадник
24. 11. 2017. Слађана Ђорђевић Институт за хемију Истраживач приправник
24. 11. 2017. Тина Андрејевић Институт за хемију Истраживач приправник

Извештаји Комисија за избор у научна и истраживачка звања (научни сарадник, истраживач приправник и истраживач сарадник) у

2017. години

Датум: Презиме и Име Институт Избор у звање Извештај стручне комисије
8. 11. 2017. Нада Савић Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај
27. 10. 2017. Александра Минић Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај
27. 10. 2017. др Виолета Марковић Институт за хемију Виши научни сарадник Извештај
30. 8. 2017. др Ивана Радојевић Институт за биологију и екологију Виши научни сарадник Извештај
30. 8. 2017. др Јована Секулић Институт за биологију и екологију Научни сарадник Извештај
30. 6. 2017. Мирослав Вуловић Институт за биологију и екологију Истраживач приправник Извештај
30. 6. 2017. Слободанка Радосављевић Институт за биологију и екологију Истраживач приправник Извештај
19. 6. 2017. Милена Јовановић Институт за биологију и екологију Истраживач приправник Извештај
27. 4. 2017. Јована Секулић Институт за биологију и екологију Истраживач сарадник Извештај
27. 4. 2017. Александра Митровић Институт за биологију и екологију Истраживач приправник Извештај
13. 4. 2017. др Јована Мушкиња Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај
13. 4. 2017. др Биљана Шмит Институт за хемију Виши научни сарадник Извештај
13. 4. 2017. Јована Тубић Институт за биологију и екологију Истраживач приправник Извештај
13. 4. 2017. Александра Марковић Институт за биологију и екологију Истраживач приправник Извештај
13. 4. 2017. др Емина Мркелић Институт за хемију Научни сарадник Извештај
30. 3. 2017. др Александра Милошковић Институт за биологију и екологију Научни сарадник Извештаj
30. 3. 2017. др Момира Арсенијевића Институт за физику Научни сарадник Извештај
10. 3. 2017. Марија Ђокић-Петровић Институт за математику и информатику Истраживач сарадник Извештај
23. 2. 2017. Филип Грбовић Институт за биологију и екологију Истраживач сарадник Извештај
23. 2. 2017. др Јасна Стевановић Институт за физику Научни сарадник Извештај
23. 2. 2017. Едина Авдовић Институт за хемију Истраживач приправник Извештај
3. 2. 2017. др Јована Мушкиња Институт за хемију Научни сарадник Извештај