Избор сарадника у 2016. години


Извештаји Комисије за избор у научна и истраживачка звања (научни сарадник, истраживач сарадник и истраживач приправник).


Датум: Презиме и Име Институт Избор у звање Извештај
11. 1. 2016. Величковић Тијана Институт за биологију и екологију Истраживач приправник Извештај
15. 1. 2016. Шмит др Биљана Институт за хемију Научни сарадник Извештај
27. 1. 2016. Ашанин др Дарко Институт за хемију Научни сарадник Извештај
28. 1. 2016. Ћендић Марина Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај
29. 1. 2016. Златић Ненад Институт за биологију и екологију Истраживач приправник Извештај
29. 1. 2016. Стајић Јелена Институт за физику Истраживач сарадник Извештај
9. 2. 2016. Ђуретановић Симона Институт за биологију и екологију Истраживач сарадник Извештај
9. 2. 2016. Милошковић Александра Институт за биологију и екологију Истраживач сарадник Извештај
17. 2. 2016. Обрадовић др Јасмина Институт за биологију и екологију Научни сарадник Извештај
17. 2. 2016. Ђоровић Јелена Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај
18. 2. 2016. Петронијевић Јелена Институт за хемију Истраживач приправник Извештај
18. 2. 2016. Јоксимовић Ненад Институт за хемију Истраживач приправник Извештај
14. 3. 2016. Јована Јовановић Институт за хемију Истраживач приправник Извештај
24. 3. 2016. Никодијевић Данијела Институт за биологију и екологију Истраживач приправник Извештај
8. 4. 2016. Цветковић Данијела Институт за биологију и екологију Истраживач сарадник Извештај
8. 4. 2016. Јеремић Марија Институт за биологију и екологију Истраживач сарадник Извештај
22. 4. 2016. Стајић Јелена Институт за физику Научни сарадник Извештај
22. 4. 2016. Ракић Марија Институт за хемију Истраживач приправник Извештај
11. 5. 2016. Миховић Незрина Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај
11. 5. 2016. Симовић др Ана Институт за физику Научни сарадник Извештај
27. 5. 2016. Станковић Невена Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај
27. 5. 2016. Катанић Јелена Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај
13. 6. 2016. Јаковљевић Иван Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај
5. 7. 2016. Радовић-Јаковљевић Марина Институт за Биологију и Екологију Истраживач сарадник Извештај
21. 9. 2016. Радојковић М. Наташа Институт за Биологију и Екологију Истраживач сарадник Извештај
18. 11. 2016. Јаковљевић Катарина Институт за Хемију Истраживач приправник Извештај
1. 12. 2016. Ћоћић Душан Институт за Хемију Истраживач приправник Извештај
1. 12. 2016. Михаиловић Невена Институт за Хемију Истраживач сарадник Извештај
1. 12. 2016. Радисављевић Снежана Институт за Хемију Истраживач приправник Извештај
1. 12. 2016. Бороја Татјана Институт за Хемију Истраживач сарадник Извештај
1. 12. 2016. Миловановић Весна Институт за Хемију Истраживач приправник Извештај
16. 12. 2016. др Снежана Бранковић Институт за биологију и екологију Научни сарадник Извештај
16. 12. 2016. Кристина Исаковић Институт за Физику Истраживач приправник Извештај
29. 12. 2016. Александар Марковић Институт за Физику Истраживач приправник Извештај