Избор истраживача у 2020. години

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


Ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор у научна и истраживачка звања (научни сарадник, истраживач сарадник и истраживач приправник), са роком од 30 дана од дана постављања за следећег кандидата:


Датум: Име и Презиме Институт Избор у звање Извештај
13. 2. 2020. др Ана Рилак Симовић Институт за хемију Виши научни сарадник
13. 2. 2020. др Снежана Јовановић Стевић Институт за хемију Виши научни сарадник
13. 2. 2020. др Марина Костић Институт за хемију Виши научни сарадник


Извештаји Комисија за избор у научна и истраживачка звања (научни сарадник, истраживач приправник и истраживач сарадник) у

2020. години


Датум: Име и Презиме Институт Избор у звање Извештај
16. 1. 2020. др Катарина Младеновић Институт за биологију и екологију Научни сарадник Извештај
16. 1. 2020. др Мирјана Грујовић Институт за биологију и екологију Научни сарадник Извештај