Избор истраживача у 2020. години

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


Ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор у научна и истраживачка звања (научни сарадник, истраживач сарадник и истраживач приправник), са роком од 30 дана од дана постављања за следећег кандидата:


Датум: Име и Презиме Институт Избор у звање Извештај
24. 6. 2020. др Марина Вукин Институт за биологију и екологију Научни сарадник
24. 6. 2020. др Симона Ђуретановић Институт за биологију и екологију Научни сарадник


Извештаји Комисија за избор у научна и истраживачка звања (научни сарадник, истраживач приправник и истраживач сарадник) у

2020. години


Датум: Име и Презиме Институт Избор у звање Извештај
26. 2. 2020. Александар Миленковић Институт за математику и информатику Истраживач сарадник Извештај
13. 2. 2020. др Ана Рилак Симовић Институт за хемију Виши научни сарадник Извештај
13. 2. 2020. др Снежана Јовановић Стевић Институт за хемију Виши научни сарадник Извештај
13. 2. 2020. др Марина Костић Институт за хемију Виши научни сарадник Извештај
16. 1. 2020. др Катарина Младеновић Институт за биологију и екологију Научни сарадник Извештај
16. 1. 2020. др Мирјана Грујовић Институт за биологију и екологију Научни сарадник Извештај