Избор истраживача у 2021. години

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


Ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор у научна и истраживачка звања (научни сарадник, истраживач сарадник и истраживач приправник), са роком од 30 дана од дана постављања за следећег кандидата:


Датум: Име и Презиме Институт Избор у звање Извештај
22. 1. 2021. Тина Андрејевић Институт за хемију Истраживач сарадник
22. 1. 2021. Тијана Максимовић Институт за хемију Истраживач сарадник
22. 1. 2021. Петар Станић Институт за хемију Истраживач сарадник
22. 1. 2021. Никола Срећковић Институт за хемију Истраживач сарадник
22. 1. 2021. др Драгана Стевановић Институт за хемију Виши научни сарадник
20. 1. 2021. Филип Поповић Институт за хемију Истраживач сарадник
20. 1. 2021. др Сања Јанићевић Институт за физику Виши научни сарадник