Избор истраживача у 2022. години

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


Ставља на увид јавности Извештаје Комисије за избор у научна и истраживачка звања (научни сарадник, истраживач сарадник и истраживач приправник), са роком од 30 дана од дана постављања за следећег кандидата:Тренутно нема кандидата у процедури
Извештаји Комисије за избор у научна и истраживачка звања (научни сарадник, истраживач сарадник и истраживач приправник) у

2022. години


Датум: Име и Презиме Институт Избор у звање Извештај
17.06.2022. Марија Јаковљевић Институт за биологију и екологију Истраживач сарадник
23.05.2022. Марко Радовановић Институт за хемију Истраживач сарадник
19. 5. 2022. Игњат Филиповић Институт за хемију Истраживач сарадник
20. 4. 2022. Маријана Николић Институт за биологију и екологију Истраживач сарадник
11. 3. 2022. др Изудин Реџеповић Институт за хемију Научни сарадник
4. 3. 2022. др Љубица Кузмановић Институт за физику Научни сарадник
7. 2. 2022. Милица Кањевац Институт за биологију и екологију Истраживач сарадник
12. 1. 2022. Ђорђе С. Петровић Институт за хемију Истраживач сарадник