Избор истраживача у 2020. години

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


Ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор у научна и истраживачка звања (научни сарадник, истраживач сарадник и истраживач приправник), са роком од 30 дана од дана постављања за следећег кандидата:


Датум: Име и Презиме Институт Избор у звање Извештај
1. 10. 2020. др Јелена Петронијевић Институт за хемију Научни сарадник
1. 10. 2020. др Милена Вукић Институт за хемију Научни сарадник
1. 10. 2020. др Ненад Јоксимовић Институт за хемију Научни сарадник
17. 9. 2020. Милена Јовановић Институт за биологију и екологију Истраживач сарадник


Извештаји Комисија за избор у научна и истраживачка звања (научни сарадник, истраживач приправник и истраживач сарадник) у

2020. години


Датум: Име и Презиме Институт Избор у звање Извештај
26. 8. 2020. Александра Марковић Институт за биологију и екологију Истраживач сарадник Извештај
8. 7. 2020. др Јелена Кошарић Институт за биологију и екологију Научни сарадник Извештај
8. 7. 2020. др Татјана Миладиновић Институт за физику Научни сарадник Извештај
24. 6. 2020. др Марина Вукин Институт за биологију и екологију Научни сарадник Извештај
24. 6. 2020. др Симона Ђуретановић Институт за биологију и екологију Научни сарадник Извештај
26. 2. 2020. Александар Миленковић Институт за математику и информатику Истраживач сарадник Извештај
13. 2. 2020. др Ана Рилак Симовић Институт за хемију Виши научни сарадник Извештај
13. 2. 2020. др Снежана Јовановић Стевић Институт за хемију Виши научни сарадник Извештај
13. 2. 2020. др Марина Костић Институт за хемију Виши научни сарадник Извештај
16. 1. 2020. др Катарина Младеновић Институт за биологију и екологију Научни сарадник Извештај
16. 1. 2020. др Мирјана Грујовић Институт за биологију и екологију Научни сарадник Извештај