Избор истраживача у 2023. години

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


Ставља на увид јавности Извештаје Комисије за избор у научна и истраживачка звања (научни сарадник, истраживач сарадник и истраживач приправник), са роком од 30 дана од дана постављања за следећег кандидата:Тренутно нема кандидата у процедуриИзвештаји Комисије за избор у научна и истраживачка звања (научни сарадник, истраживач сарадник и истраживач приправник) у

2023. години


Датум: Име и Презиме Институт Избор у звање Извештај
28. 4. 2023. др Александра Милошковић Институт за биологију и екологију Виши научни сарадник
21. 4. 2023. др Виолета Марковић Институт за биологију и екологију Виши научни сарадник
24. 3. 2023. др Данијела Никодијевић Институт за биологију и екологију Научни сарадник
6. 3. 2023. др Незрина Куртановић Институт за хемију Научни сарадник
24. 2. 2023. др Душан Ћоћић Институт за хемију Научни сарадник