Избор истраживача у 2024. години


Ставља на увид јавности Извештаје Комисије за избор у научна и истраживачка звања (научни сарадник, истраживач сарадник и истраживач приправник), са роком од 30 дана од дана постављања за следећег кандидата:


Датум: Име и Презиме Институт Избор у звање Извештај
14. 2. 2024. др Христина Делибашић Марковић Институт за физику Научни сарадник
14. 2. 2024. др Марина Радовић Јаковљевић Институт за биологију и екологију Научни сарадник