Избор истраживача у 2021. години

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


Ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор у научна и истраживачка звања (научни сарадник, истраживач сарадник и истраживач приправник), са роком од 30 дана од дана постављања за следећег кандидата:


Датум: Име и Презиме Институт Избор у звање Извештај
12. 4. 2021. Марко Пешић Институт за хемију Научни сарадник
8. 4. 2021. Маријана Касаловић Институт за хемију Истраживач сарадник
8. 4. 2021. Јована Јованкић Институт за биологију и екологију Истраживач сарадник
8. 4. 2021. др Милена Милутиновић Институт за биологију и екологију Виши научни сарадник
26. 3. 2021. др Маја Ђукић Институт за хемију Научни сарадник
26. 3. 2021. др Јована Бугариновић Институт за хемију Научни сарадник
25. 3. 2021. др Наташа Којадиновић Институт за биологију и екологију Научни сарадник

Извештаји Комисија за избор у научна и истраживачка звања (научни сарадник, истраживач приправник и истраживач сарадник) у

2021. години


Датум: Име и Презиме Институт Избор у звање Извештај
19. 2. 2021. Слађана Ђорђевић Институт за хемију Истраживач сарадник
22. 1. 2021. Тина Андрејевић Институт за хемију Истраживач сарадник
22. 1. 2021. Тијана Максимовић Институт за хемију Истраживач сарадник
22. 1. 2021. Петар Станић Институт за хемију Истраживач сарадник
22. 1. 2021. Никола Срећковић Институт за хемију Истраживач сарадник
22. 1. 2021. др Драгана Стевановић Институт за хемију Виши научни сарадник
20. 1. 2021. Филип Поповић Институт за биологију и екологију Истраживач сарадник
20. 1. 2021. др Сања Јанићевић Институт за физику Виши научни сарадник