Избор истраживача у 2024. години


Ставља на увид јавности Извештаје Комисије за избор у научна и истраживачка звања (научни сарадник, истраживач сарадник и истраживач приправник), са роком од 30 дана од дана постављања за следећег кандидата:Институт за хемију
кандидат: др Никола Срећковић
На увиду јавности од 6. 6. 2024. године
избор у звање: Научни сарадник
Научна област: ХемијаИнститут за биологију и екологију
кандидат: др Милена М. Јовановић
На увиду јавности од 4. 6. 2024. године
избор у звање: Научни сарадник
Научна област: БиологијаИзвештаји Комисије за избор у научна и истраживачка звања (научни сарадник, истраживач сарадник и истраживач приправник) у
2024. години


Институт за биологију и екологију
кандидат: др Тијана Величковић
Било на увиду јавности од 14. 3. - 13. 4. 2024. године
избор у звање: Научни сарадник
Научна област: Биологија

Институт за физику
кандидат: др Христина Делибашић Марковић
Било на увиду јавности од 14. 2. - 15. 3. 2024. године
избор у звање: Научни сарадник
Научна област: Физика

Институт за биологију и екологију
кандидат: др Марина Радовић Јаковљевић
Било на увиду јавности од 14. 2. - 15. 3. 2024. године
избор у звање: Научни сарадник
Научна област: Биологија