Избор истраживача у 2020. години


Извештаји Комисије за избор у научна и истраживачка звања (научни сарадник, истраживач сарадник и истраживач приправник).


Датум: Име и Презиме Институт Избор у звање Извештај
16. 1. 2020. др Катарина Младеновић Институт за биологију и екологију Научни сарадник
16. 1. 2020. др Мирјана Грујовић Институт за биологију и екологију Научни сарадник
13. 2. 2020. др Ана Рилак Симовић Институт за хемију Виши научни сарадник
13. 2. 2020. др Снежана Јовановић Стевић Институт за хемију Виши научни сарадник
13. 2. 2020. др Марина Костић Институт за хемију Виши научни сарадник
26. 2. 2020. Александар Миленковић Институт за математику и информатику Истраживач сарадник
24. 6. 2020. др Марина Вукин Институт за биологију и екологију Научни сарадник
24. 6. 2020. др Симона Ђуретановић Институт за биологију и екологију Научни сарадник
8. 7. 2020. др Јелена Кошарић Институт за биологију и екологију Научни сарадник
8. 7. 2020. др Татјана Миладиновић Институт за физику Научни сарадник
26. 8. 2020. Александра Марковић Институт за биологију и екологију Истраживач сарадник
17. 9. 2020. Милена Јовановић Институт за биологију и екологију Истраживач сарадник
1. 10. 2020. др Јелена Петронијевић Институт за хемију Научни сарадник
1. 10. 2020. др Милена Вукић Институт за хемију Научни сарадник
1. 10. 2020. др Ненад Јоксимовић Институт за хемију Научни сарадник
29. 10. 2020. др Ана Обрадовић Институт за биологију и екологију Научни сарадник
29. 10. 2020. Милош Павковић Институт за математику и информатику Истраживач сарадник
25. 11. 2020. Изудин Реџеповић Институт за хемију Истраживач сарадник
10. 12. 2020. др Марко Живановић Институт за хемију Виши научни сарадник