Избор истраживача у 2021. години

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

Извештаји Комисија за избор у научна и истраживачка звања (научни сарадник, истраживач приправник и истраживач сарадник) у

2021. години


Датум: Име и Презиме Институт Избор у звање Извештај
20. 1. 2021. Филип Поповић Институт за биологију и екологију Истраживач сарадник
20. 1. 2021. др Сања Јанићевић Институт за физику Виши научни сарадник
22. 1. 2021. Тина Андрејевић Институт за хемију Истраживач сарадник
22. 1. 2021. Тијана Максимовић Институт за хемију Истраживач сарадник
22. 1. 2021. Петар Станић Институт за хемију Истраживач сарадник
22. 1. 2021. Никола Срећковић Институт за хемију Истраживач сарадник
22. 1. 2021. др Драгана Стевановић Институт за хемију Виши научни сарадник
19. 2. 2021. Слађана Ђорђевић Институт за хемију Истраживач сарадник
25. 3. 2021. др Наташа Којадиновић Институт за биологију и екологију Научни сарадник
26. 3. 2021. др Маја Ђукић Институт за хемију Научни сарадник
26. 3. 2021. др Јована Бугариновић Институт за хемију Научни сарадник
8. 4. 2021. Маријана Касаловић Институт за хемију Истраживач сарадник
8. 4. 2021. Јована Јованкић Институт за биологију и екологију Истраживач сарадник
8. 4. 2021. др Милена Милутиновић Институт за биологију и екологију Виши научни сарадник
12. 4. 2021. др Марко Пешић Институт за хемију Научни сарадник
21. 4. 2021. др Јелена Стајић Институт за физику Виши научни сарадник
22. 4. 2021. Сандра Јовичић Милић Институт за хемију Истраживач сарадник
10. 5. 2021. Невена Планојевић Институт за биологију и екологију Истраживач сарадник
10. 5. 2021. Стефан Благојевић Институт за биологију и екологију Истраживач сарадник
19. 7. 2021. Александра Г. Никезић Институт за биологију и екологију Истраживач сарадник
19. 7. 2021. Јована В. Тодосијевић Институт за биологију и екологију Истраживач сарадник
12. 10. 2021. др Филип Грбовић Институт за биологију и екологију Научни сарадник
4. 11. 2021. Милица Међедовић Институт за хемију Истраживач сарадник
4. 11. 2021. Невена Љ. Стевановић Институт за хемију Истраживач сарадник
10. 11. 2021. Богдан Пирковић Институт за математику и информатику Истраживач сарадник
23. 11. 2021. Милица Миливојевић Данас Институт за математику и информатику Истраживач сарадник
24. 12. 2021. др Љубица Кузмановић Институт за физику Научни сарадник