Избор истраживача у 2018. години

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


Извештаји Комисија за избор у научна и истраживачка звања (научни сарадник, истраживач приправник и истраживач сарадник) у

2018. години

Датум: Име и Презиме Институт Избор у звање Извештај
1. 2. 2018. Маја Ђукић Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај
20. 2. 2018. др Виолета Марковић Институт за хемију Виши научни сарадник Извештај
20. 2. 2018. др Иван Јаковљевић Институт за хемију Научни сарадник Извештај
20. 2. 2018. Зоран Јовановић Институт за физику Истраживач сарадник Извештај
15. 3. 2018. Далибор Рајковић Институт за физику Истраживач приправник Извештај
15. 3. 2018. Филип Поповић Институт за биологију и екологију Истраживач приправник Извештај
15. 3. 2018. Јована Јованкић Институт за биологију и екологију Истраживач приправник Извештај
15. 3. 2018. Марија Јеринић Институт за биологију и екологију Истраживач приправник Извештај
15. 3. 2018. Маријана Перић Институт за биологију и екологију Истраживач приправник Извештај
11. 4. 2018. Синиша Тимотијевић Институт за биологију и екологију Истраживач приправник Извештај
27. 4. 2018. Љубица Кузмановић Институт за физику Истраживач сарадник Извештај
27. 4. 2018. Едина Авдовић Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај
27. 4. 2018. Јелена Ђорђевић Институт за математику и информатику Истраживач приправник Извештај
27. 4. 2018. Сандра Јовичић-Милић Институт за хемију Истраживач приправник Извештај
27. 4. 2018. Стефан Благојевић Институт за биологију и екологију Истраживач приправник Извештај
27. 4. 2018. Маја Ђупурдија Институт за биологију и екологију Истраживач приправник Извештај
27. 4. 2018. Невена Планојевић Институт за биологију и екологију Истраживач приправник Извештај
27. 4. 2018. Александра Никезић Институт за биологију и екологију Истраживач приправник Извештај
27. 4. 2018. Јована Теодосијевић Институт за биологију и екологију Истраживач приправник Извештај
10. 5. 2018. Соња Велимировић Институт за хемију Истраживач приправник Извештај
20. 6. 2018. Марина Свичевић Институт за математику и информатику Истраживач сарадник Извештај
5. 7. 2018. др Биљана Миленковић Институт за физику Научни сарадник Извештај
13. 9. 2018. др Вера Дивац Институт за хемију Научни сарадник Извештај
13. 9. 2018. др Марина Костић Институт за хемију Научни сарадник Извештај
13. 9. 2018. Марија Милошевић Институт за биологију и екологију Истраживач сарадник Извештај
27. 9. 2018. др Зоран Симић Институт за хемију Научни сарадник Извештај
25. 10. 2018. др Невена Станковић Институт за хемију Научни сарадник Извештај
8. 11. 2018. Ненад Стојановић Институт за математику и информатику Истраживач сарадник Извештај
8. 11. 2018. Маринко Тимотијевић Институт за математику и информатику Истраживач сарадник Извештај
28. 11. 2018. Ђорђе Петровић Институт за хемију Истраживач приправник Извештај
28. 11. 2018. Марко Радовановић Институт за хемију Истраживач приправник Извештај
28. 11. 2018. Милица Међедовић Институт за хемију Истраживач приправник Извештај
28. 11. 2018. Невена Стевановић Институт за хемију Истраживач приправник Извештај
28. 11. 2018. Жика Милановић Институт за хемију Истраживач приправник Извештај
28. 11. 2018. Ангелина Петровић Институт за хемију Истраживач приправник Извештај
30. 11. 2018. Драгана Шеклић Институт за билогију и екологију Научни сарадник Извештај
13. 12. 2018. Игњат Филиповић Институт за хемију Истраживач приправник Извештај
26. 12. 2018. Тијана Величковић Институт за биологију и екологију Истраживач сарадник Извештај