Избор истраживача у 2013. години

Извештаји Комисија за избор у научна и истраживачка звања (научни сарадник, истраживач приправник и истраживач сарадник)

Датум: Презиме и Име Институт Избор у звање Извештај
11. 1. 2013. Грбовић Милица Институт за математику и информатику Истраживач сарадник Извештај
28. 1. 2013. Марковић Марија Институт за хемију Истраживач приправник Извештај
4. 2. 2013. Вукајловић Филип Институт за биологију и екологију Истраживач приправник Извештај
8. 2. 2013. Миленковић Биљана Институт за физику Истраживач сарадник Извештај
8. 2. 2013. Марковић мр Владимир Институт за физику Истраживач сарадник Извештај
11. 2. 2013. Миленковић Александар Институт за математику и информатику Истраживач приправник Извештај
12. 2. 2013. Пирковић Богдан Институт за математику и информатику Истраживач приправник Извештај
13. 2. 2013. Недић Ђорђе Институт за математику и информатику Истраживач сарадник Извештај
13. 2. 2013. Павковић Милош Институт за математику и информатику Истраживач приправник Извештај
25. 2. 2013. Миливојевић Милица Институт за математику и информатику Истраживач приправник Извештај
19. 3. 2013. Милошковић Александра Институт за математику и информатику Истраживач сарадник Извештај
19. 3. 2013. Ковачевић Симона Институт за биологију и екологију Истраживач сарадник Извештај
27. 3. 2013. Јеремић Марија Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај
17. 4. 2013. Ђурђевић др Јелена Институт за хемију Научни сарадник Извештај
22. 4. 2013. Радуловић Моника Институт за биологију и екологију Истраживач приправник Извештај
22. 4. 2013. Грбовић Филип Институт за биологију и екологију Истраживач приправник Извештај
7. 5. 2013. Симић др Зоран Институт за хемију Научни сарадник Извештај
27. 5. 2013. Рвовић Марина Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај
6. 6. 2013. Глишић др Биљана Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај
6. 6. 2013. Јаковљевић Иван Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај
7. 6. 2013. Радовић Марина Институт за биологију и екологију Истраживач приправник Извештај
10. 7. 2013. Цветковић Данијела Институт за биологију и екологију Истраживач сарадник Извештај
26. 8. 2013. Симијоновић др Душица Институт за хемију Научни сарадник Извештај
2. 10. 2013. Станковић Невена Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај
2. 10. 2013. Катанић Јелена Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај
15. 10. 2013. Михаиловић Владимир Институт за хемију Научни сарадник Извештај
24. 10. 2013. Дивац Вера Институт за хемију Научни сарадник Извештај
24. 10. 2013. Рвовић Марина Институт за хемију Научни сарадник Извештај
24. 10. 2013. Петровић Владимир Институт за хемију Научни сарадник Извештај
24. 10. 2013. Радојковић Наташа Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај
27. 11. 2013. Симијоновић Душица Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај
27. 11. 2013. Ивановић Невена Институт за хемију Истраживач приправник Извештај
13. 12. 2013. Миленковић др Биљана Институт за физику Научни сарадник Извештај
16. 12. 2013. Мушкиња Јована Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај
17. 12. 2013. Јовановић Марија Институт за биологију и екологију Истраживач приправник Извештај