Избор истраживача у 2019. години

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

Извештаји Комисија за избор у научна и истраживачка звања (научни сарадник, истраживач приправник и истраживач сарадник) у

2019. години


Датум: Име и Презиме Институт Избор у звање Извештај
17. 1. 2019. Јелена Петронијевић Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај
17. 1. 2019. Ненад Јоксимовић Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај
30. 1. 2019. Ненад Златић Институт за биологију и екологију Истраживач сарадник Извештај
30. 1. 2019. Милица Кањевац Институт за биологију и екологију Истраживач приправник Извештај
14. 2. 2019. др Едина Авдовић Институт за хемију Научни сарадник Извештај
27. 2. 2019. Јована Бугариновић Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај
27. 3. 2019. Данијела Стојковић Институт за хемију Научни сарадник Извештај
10. 4. 2019. др Нада Савић Институт за хемију Научни сарадник Извештај
25. 4. 2019. др Јелена Тошовић Институт за хемију Научни сарадник Извештај
25. 4. 2019. Незрина Миховић Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај
16. 5. 2019. Марија Антић Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај
16. 5. 2019. Марко Пешић Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај
29. 5. 2019. Данијела Никодијевић Институт за биологију и екологију Истраживач сарадник Извештај
10. 7. 2019. Бранко Арсић Институт за математику и информатику Истраживач сарадник Извештај
12. 9. 2019. др Ненад Јанковић Институт за хемију Виши научни сарадник Извештај
25. 9. 2019. др Сања Матић Институт за биологију и екологију Виши научни сарадник Извештај
25. 9. 2019. др Биљана Миленковић Институт за физику Виши научни сарадник Извештај
23. 10. 2019. др Невена Михаиловић Институт за хемију Научни сарадник Извештај
23. 10. 2019. др Марија Јеремић Институт за хемију Научни сарадник Извештај
13. 11. 2019. Душан Ћоћић Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај
13. 11. 2019. Катарина Јаковљевић Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај
13. 11. 2019. Снежана Радисављевић Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај
12. 12. 2019. Весна Миловановић Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај
12. 12. 2019. др Душица Симијоновић Институт за хемију Виши научни сарадник Извештај
26. 12. 2019. др Милена Раденковић Институт за биологију и екологију Научни сарадник Извештај