Избор истраживача у 2018. години

Природно-математички факултет

Универзитета у Крагујевцу

Ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор у научна и истраживачка звања (научни сарадник, истраживач сарадник и истраживач приправник), са роком од 30 дана од дана постављања за следећег кандидата:

Датум: Име и Презиме Институт Избор у звање Извештај
11. 4. 2018. Синиша Тимотијевић Институт за биологију и екологију Истраживач приправник

Извештаји Комисија за избор у научна и истраживачка звања (научни сарадник, истраживач приправник и истраживач сарадник) у

2018. години


Датум: Име и Презиме Институт Избор у звање Извештај
15. 3. 2018. Далибор Рајковић Институт за физику Истраживач приправник Извештај
15. 3. 2018. Филип Поповић Институт за биологију и екологију Истраживач приправник Извештај
15. 3. 2018. Јована Јованкић Институт за биологију и екологију Истраживач приправник Извештај
15. 3. 2018. Марија Јеринић Институт за биологију и екологију Истраживач приправник Извештај
15. 3. 2018. Маријана Перић Институт за биологију и екологију Истраживач приправник Извештај
20. 2. 2018. др Иван Јаковљевић Институт за хемију Научни сарадник Извештај
20. 2. 2018. Зоран Јовановић Институт за физику Истраживач сарадник Извештај
20. 2. 2018. др Виолета Марковић Институт за хемију Виши научни сарадник Извештај
1. 2. 2018. Маја Ђукић Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај