Избор истраживача у 2019. години

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


Ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор у научна и истраживачка звања (научни сарадник, истраживач сарадник и истраживач приправник), са роком од 30 дана од дана постављања за следећег кандидата:


Датум: Име и Презиме Институт Избор у звање Извештај
12. 9. 2019. др Ненад Јанковић Институт за хемију Виши научни сарадник


Извештаји Комисија за избор у научна и истраживачка звања (научни сарадник, истраживач приправник и истраживач сарадник) у

2019. години

Датум: Име и Презиме Институт Избор у звање Извештај
10. 7. 2019. Бранко Арсић Институт за математику и информатику Истраживач сарадник Извештај
29. 5. 2019. Данијела Никодијевић Институт за биологију и екологију Истраживач сарадник Извештај
16. 5. 2019. Марија Антић Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај
16. 5. 2019. Марко Пешић Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај
25. 4. 2019. др Јелена Тошовић Институт за хемију Научни сарадник Извештај
25. 4. 2019. Незрина Миховић Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај
10. 4. 2019. др Нада Савић Институт за хемију Научни сарадник Извештај
27. 3. 2019. Данијела Стојковић Институт за хемију Научни сарадник Извештај
27. 2. 2019. Јована Бугариновић Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај
14. 2. 2019. др Едина Авдовић Институт за хемију Научни сарадник Извештај
30. 1. 2019. Ненад Златић Институт за биологију и екологију Истраживач сарадник Извештај
30. 1. 2019. Милица Кањевац Институт за биологију и екологију Истраживач приправник Извештај
17. 1. 2019. Јелена Петронијевић Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај
17. 1. 2019. Ненад Јоксимовић Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај