Избор истраживача у 2019. години

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


Ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор у научна и истраживачка звања (научни сарадник, истраживач сарадник и истраживач приправник), са роком од 30 дана од дана постављања за следећег кандидата:

Датум: Име и Презиме Институт Избор у звање Извештај
16. 5. 2019. Марија Антић Институт за хемију Истраживач сарадник
16. 5. 2019. Марко Пешић Институт за хемију Истраживач сарадник
25. 4. 2019. др Јелена Тошовић Институт за хемију Научни сарадник
25. 4. 2019. Незрина Миховић Институт за хемију Истраживач сарадник

Извештаји Комисија за избор у научна и истраживачка звања (научни сарадник, истраживач приправник и истраживач сарадник) у

2019. години

Датум: Име и Презиме Институт Избор у звање Извештај
10. 4. 2019. др Нада Савић Институт за хемију Научни сарадник Извештај
27. 3. 2019. Данијела Стојковић Институт за хемију Научни сарадник Извештај
27. 2. 2019. Јована Бугариновић Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај
14. 2. 2019. др Едина Авдовић Институт за хемију Научни сарадник Извештај
30. 1. 2019. Ненад Златић Институт за биологију и екологију Истраживач сарадник Извештај
30. 1. 2019. Милица Кањевац Институт за биологију и екологију Истраживач приправник Извештај
17. 1. 2019. Јелена Петронијевић Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај
17. 1. 2019. Ненад Јоксимовић Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај