Избор истраживача у 2019. години

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


Ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор у научна и истраживачка звања (научни сарадник, истраживач сарадник и истраживач приправник), са роком од 30 дана од дана постављања за следећег кандидата:

Датум: Име и Презиме Институт Избор у звање Извештај
14. 2. 2019. др Едина Авдовић Институт за хемију Научни сарадник
30. 1. 2019. Ненад Златић Институт за биологију и екологију Истраживач сарадник
30. 1. 2019. Милица Кањевац Институт за биологију и екологију Истраживач приправник
17. 1. 2019. Јелена Петронијевић Институт за хемију Истраживач сарадник
17. 1. 2019. Ненад Јоксимовић Институт за хемију Истраживач сарадник