Избор истраживача у 2014. години

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


Извештаји Комисија за избор у научна и истраживачка звања (научни сарадник, истраживач приправник и истраживач сарадник) у

2014. години

Датум: Презиме и Име Институт Избор у звање Извештај
10. 1. 2014. Бороја Татјана Институт за хемију Истраживач приправник Извештај
15. 1. 2014. Јовановић Зоран Институт за физику Истраживач приправник Извештај
20. 1. 2014. Јовановић др Снежана Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај
20. 2. 2014. Ђокић Марија Институт за биологију и екологију Истраживач сарадник Извештај
20. 2. 2014. Матић Сања Институт за биологију и екологију Истраживач сарадник Извештај
20. 3. 2014. Ашанин Дарко Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај
22. 4. 2014. Благојевић Милош Институт за биологију и екологију Истраживач сарадник Извештај
5. 5. 2014. Јовановић др Снежана Институт за хемију Научни сарадник Извештај
21. 5. 2014. Секулић Јована Институт за биологију и екологију Истраживач сарадник Извештај
21. 5. 2014. Симовић Ана Институт за физику Истраживач сарадник Извештај
26. 5. 2014. Стојковић Данијела Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај
18. 6. 2014. Ђурђевић др Јелена Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај
18. 6. 2014. Јанковић Ненад Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај
28. 7. 2014. Стаменковић Славица Институт за математику и информатику Истраживач приправник Извештај
11. 9. 2014. Ђековић Ана Институт за биологију и екологију Научни сарадник Извештај
26. 9. 2014. Петровић др Ана Институт за биологију и екологију Научни сарадник Извештај
26. 9. 2014. Јаковљевић др Виолета Институт за биологију и екологију Научни сарадник Извештај
26. 9. 2014. Матић др Сања Институт за биологију и екологију Научни сарадник Извештај
26. 9. 2014. Ћурчић Милена Институт за биологију и екологију Истраживач сарадник Извештај
22. 10. 2014. Миладиновић др Татјана Институт за физику Научни сарадник Извештај
28. 10. 2014. Пауновић Милица Институт за биологију и екологију Истраживач сарадник Извештај
10. 11. 2014. Тракић др Тања Институт за биологију и екологију Научни сарадник Извештај
12. 11. 2014. Јовановић Зоран Институт за физику Истраживач сарадник Извештај
20. 11. 2014. Милутиновић Милан Институт за хемију Истраживач приправник Извештај
20. 11. 2014. Тошовић Јелена Институт за хемију Истраживач приправник Извештај
20. 11. 2014. Милошевић Марија Институт за биологију и екологију Истраживач приправник Извештај
24. 11. 2014. Лековић Сузана Институт за биологију и екологију Истраживач приправник Извештај
24. 11. 2014. Марковић Стефан Институт за биологију и екологију Истраживач приправник Извештај
3. 12. 2014. Савић Нада Институт за хемију Истраживач приправник Извештај
5. 12. 2014. Раденковић Милена Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај
8. 12. 2014. Живановић Марко Институт за биологију и екологију Истраживач сарадник Извештај
17. 12. 2014. Вукић Милена Институт за хемију Истраживач приправник Извештај
17. 12. 2014. Минић Александра Институт за хемију Истраживач приправник Извештај
18. 12. 2014. Грујић Сандра Институт за хемију Истраживач приправник Извештај
18. 12. 2014. Младеновић Катарина Институт за биологију и екологију Истраживач приправник Извештај
18. 12. 2014. Грујовић Мирјана Институт за биологију и екологију Истраживач приправник Извештај