Избор истраживача у 2015. години


Извештаји Комисије за избор у научна и истраживачка звања (научни сарадник, истраживач сарадник и истраживач приправник).


Датум: Презиме и Име Институт Избор у звање Извештај
12. 1. 2015. Рилак-Симовић Ана Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај
13. 1. 2015. Милутиновић др Милена Институт за биологију и екологију Научни сарадник Извештај
21. 1. 2015. Ђукић Маја Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај
9. 2. 2015. Станојловић Весна Институт за хемију Истраживач приправник Извештај
9. 2. 2015. Ристић Светлана Институт за биологију и екологију Истраживач приправник Извештај
18. 2. 2015. Марковић др Владимир Институт за физику Научни сарадник Извештај
23. 2. 2015. Обрадовић Ана Институт за биологију и екологију Истраживач сарадник Извештај
9. 3. 2015. Мркалић Емина Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај
11. 3. 2015. Ћирић др Андрија Институт за хемију Научни сарадник Извештај
18. 3. 2015. Станојевић др Ивана Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај
18. 3. 2015. Обрадовић Јасмина Институт за биологију и екологију Истраживач сарадник Извештај
2. 4. 2015. Петковић Никола Институт за биологију и екологију Истраживач приправник Извештај
20. 4. 2015. Кузмановић Љубица Институт за физику Истраживач приправник Извештај
29. 4. 2015. Антић Марија Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај
29. 4. 2015. Ивановић Невена Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај
30. 4. 2015. Живановић др Марко Институт за биологију и екологију Научни сарадник Извештај
14. 5. 2015. Јеремић Марија Институт за физику Истраживач сарадник Извештај
14. 5. 2015. Рилак-Симовић др Ана Институт за физику Научни сарадник Извештај
29. 5. 2015. Васић Сава Институт за биологију и екологију Истраживач сарадник Извештај
2. 6. 2015. Станојевић др Ивана Институт за биологију и екологију Научни сарадник Извештај
9. 6. 2015. Даниловић Небојша Институт за физику Научни сарадник Извештај
25. 6. 2015. Станојевић Драгана Институт за биологију и екологију Научни сарадник Извештај
25. 8. 2015. Ђуровић Мирјана Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај
25. 8. 2015. Пејовић Анка Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај
25. 8. 2015. Стевановић др Драгана Институт за хемију Научни сарадник Извештај
24. 9. 2015. Јанковић др Ненад Институт за хемију Научни сарадник Извештај
26. 11. 2015. Предојевић Драгана Институт за биологију и екологију Истраживач приправник Извештај
26. 11. 2015. Пејовић др Анка Институт за хемију Научни сарадник Извештај