Избор истраживача у 2012. години

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


Извештаји Комисија за избор у научна и истраживачка звања (научни сарадник, истраживач приправник и истраживач сарадник) у

2012. години

Датум: Презиме и Име Институт Избор у звање Извештај
18. 10. 2012. Младеновић Милан Институт за хемију Научни сарадник Извештај
18. 10. 2012. Катанић Јелена Институт за хемију Истраживач приправник Извештај
31. 10. 2012. Степановић Јелена Институт за биологију и екологију Истраживач сарадник Извештај
31. 10. 2012. Димић Тијана Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај
6. 11. 2012. Радојевић Ивана Институт за биологију и екологију Научни сарадник Извештај
6. 11. 2012. Васић Сава Институт за биологију и екологију Истраживач сарадник Извештај
6. 11. 2012. Николић Милош Институт за биологију и екологију Истраживач приправник Извештај
9. 11. 2012. Ђорђевић Невена Институт за биологију и екологију Истраживач сарадник Извештај
15. 11. 2012. Ћендић Марина Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај
19. 11. 2012. Милићевић Јасмина Институт за хемију Истраживач приправник Извештај
28. 11. 2012. Марковић Виолета Институт за хемију Научни сарадник Извештај
28. 11. 2012. Јанковић Ненад Институт за хемију Истраживач приправник Извештај
28. 11. 2012. Раденковић Нинко Институт за хемију Истраживач приправник Извештај
11. 12. 2012. Јаковљевић Виолета Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај
20. 12. 2012. Дамљановић Иван Институт за хемију Научни сарадник Извештај
25. 12. 2012. Глишић Биљана Институт за хемију Научни сарадник Извештај
25. 12. 2012. Живковић Марија Институт за хемију Научни сарадник Извештај