Седнице и документи Наставно-научног већа одржаних у 2013. години

Седнице и документи Наставно-научног већа

одржаних у 2013. години

Датум одржавања: 16.01.2013 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 30.01.2013 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 13.02.2013 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 27.02.2013 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 20.03.2013 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 03.04.2013 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 24.04.2013 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 15.05.2013 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 29.05.2013 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 12.06.2013 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 26.06.2013 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 29.08.2013 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 11.09.2013 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 25.09.2013 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 02.10.2013 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 17.10.2013 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 07.11.2013 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 21.11.2013 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 05.12.2013 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 18.12.2013 Дневни ред Записник Донете одлуке