Седнице и документи Наставно-научног већа одржаних у 2012. години

Датум одржавања: 18.01.2012 Дневни ред Записник
Датум одржавања: 01.02.2012 Дневни ред Записник
Датум одржавања: 22.02.2012 Дневни ред Записник
Датум одржавања: 07.03.2012 Дневни ред Записник
Датум одржавања: 21.03.2012 Дневни ред Записник
Датум одржавања: 04.04.2012 Дневни ред Записник
Датум одржавања: 25.04.2012 Дневни ред Записник
Датум одржавања: 09.05.2012 Дневни ред Записник
Датум одржавања: 23.05.2012 Дневни ред Записник
Датум одржавања: 06.06.2012 Дневни ред Записник
Датум одржавања: 20.06.2012 Дневни ред Записник
Датум одржавања: 04.07.2012 Дневни ред Записник
Датум одржавања: 29.08.2012 Дневни ред Записник
Датум одржавања: 12.09.2012 Дневни ред Записник
Датум одржавања: 26.09.2012 Дневни ред Записник
Датум одржавања: 10.10.2012 Дневни ред Записник
Датум одржавања: 24.10.2012 Дневни ред Записник
Датум одржавања: 07.11.2012 Дневни ред Записник
Датум одржавања: 21.11.2012 Дневни ред Записник
Датум одржавања: 05.12.2012 Дневни ред Записник
Датум одржавања: 26.12.2012 Дневни ред Записник