Седнице и документи Наставно-научног већа одржаних у 2015. години

Датум одржавања: 14.01.2015 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 28.01.2015 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 11.02.2015 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 25.02.2015 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 11.03.2015 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 25.03.2015 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 08.04.2015 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 22.04.2015 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 06.05.2015 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 20.05.2015 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 03.06.2015 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 17.06.2015 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 01.07.2015 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 26.08.2015 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 16.09.2015 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 30.09.2015 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 14.10.2015 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 28.10.2015 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 18.11.2015 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 02.12.2015 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 23.12.2015 Дневни ред Записник Донете одлуке