Седнице и документи Наставно-научног већа одржаних у 2017. години

Седнице и документи Наставно-научног већа

одржаних у 2017. години

Датум одржавања: 18. 1. 2017. Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 1. 2. 2017. Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 22. 2. 2017. Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 8. 3. 2017. Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 29. 3. 2017. Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 12. 4. 2017. Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 26. 4. 2017. Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 17. 5. 2017. Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 31. 5. 2017. Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 14. 6. 2017. Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 28. 6. 2017. Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 12. 7. 2017. Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 30. 8. 2017. Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 13. 9. 2017. Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 27. 9. 2017. Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 11. 10. 2017. Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 25. 10. 2017. Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 8. 11. 2017. Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 22. 11. 2017. Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 6. 12. 2017. Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 27. 12. 2017. Дневни ред Записник Донете одлуке