Седнице и документи Наставно-научног већа одржаних у 2016. години

Датум одржавања: 27.01.2016 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 10.02.2016 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 24.02.2016 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 09.03.2016 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 23.03.2016 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 06.04.2016 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 20.04.2016 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 11.05.2016 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 25.05.2016 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 08.06.2016 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 29.06.2016 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 06.07.2016 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 31.08.2016 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 21.09.2016 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 05.10.2016 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 19.10.2016 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 02.11.2016 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 16.11.2016 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 30.11.2016 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 14.12.2016 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 28.12.2016 Дневни ред Записник Донете одлуке