Седнице и документи Наставно-научног већа одржаних у 2014. години

Датум одржавања: 16.01.2014 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 30.01.2014 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 13.02.2014 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 27.02.2014 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 13.03.2014 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 27.03.2014 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 10.04.2014 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 24.04.2014 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 15.05.2014 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 29.05.2014 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 12.06.2014 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 25.06.2014 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 27.08.2014 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 18.09.2014 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 02.10.2014 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 15.10.2014 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 29.10.2014 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 12.11.2014 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 26.11.2014 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 10.12.2014 Дневни ред Записник Донете одлуке
Датум одржавања: 24.12.2014 Дневни ред Записник Донете одлуке