Седнице и документи Наставно-научног већа одржаних у 2022. години

       
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: ДНЕВНИ РЕД ЗАПИСНИК ДОНЕТЕ ОДЛУКЕ
       
26. 1. 2022. Дневни ред Записник Донете одлуке
9. 2. 2022. Дневни ред Записник Донете одлуке
23. 2. 2022. Дневни ред Записник Донете одлуке
14. 3. 2022. Дневни ред Записник Донете одлуке
30. 3. 2022. Дневни ред Записник Донете одлуке
13. 4. 2022. Дневни ред Записник Донете одлуке
27. 4. 2022. Дневни ред Записник Донете одлуке
11. 5. 2022. Дневни ред Записник Донете одлуке
25. 5. 2022. Дневни ред Записник Донете одлуке
15. 6. 2022. Дневни ред Записник Донете одлуке
29. 6. 2022. Дневни ред Записник Донете одлуке
6. 7. 2022. Дневни ред Записник Донете одлуке
31. 8. 2022. Дневни ред Записник Донете одлуке
14. 9. 2022. Дневни ред Записник Донете одлуке
28. 9. 2022. Дневни ред Записник Донете одлуке
12. 10. 2022. Дневни ред Записник Донете одлуке
26. 10. 2022. Дневни ред Записник Донете одлуке
17. 11. 2022. Дневни ред Записник Донете одлуке
30. 11. 2022. Дневни ред Записник Донете одлуке
14. 12. 2022. Дневни ред Записник Донете одлуке
28. 12. 2022. Дневни ред Записник Донете одлуке