Научна заснованост теме - 2020. година

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

Извештај Комисије о научној заснованости теме и испуњености услова у

2020. години


Кандидат: Јована Тубић-Вукајловић Било на увиду јавности од 27. 5. - 10. 6. 2020. године
ментор: др Оливера Милошевић-Ђорђевић Институт за биологију и екологију Ужа научна област: Генетика и еволуција
Тема докторске дисертације:
"Промене у гному лимфоцита периферне крви пацијента са кардиоваскуларним болестима: фактори ризика и протективни ефект гљиве Lenzites betulinus (L.) Fr."

Кандидат: Соња Ђурић Било на увиду јавности од 27. 5. - 10. 6. 2020. године
ментор: др Биљана Глишић Институт за хемију Ужа научна област: Неорганска хемија
Тема докторске дисертације:
"Синтеза, карактеризација и антимикробна активност полинуклеарних комплекса сребра (I) са ароматичним азот-донорским лигандима"

Кандидат: Милена Јовановић Било на увиду јавности од 22. 6. - 6. 7. 2020. године
ментор: др Драгана Шеклић Институт за информационе технологије Научна област: Биологија
Тема докторске дисертације:
"Молекуларни механизми миграције и инвазије имортализованих и примарних ћелијских линија колректалног карцинома у третману матичним млечом и активном супстанцом 10H2DA"

Кандидат: Александра Марковић Било на увиду јавности од 22. 6. - 6. 7. 2020. године
ментор: др Оливера Милошевић-Ђорђевић Институт за биологију и екологију Ужа научна област: Генетика и еволуција
Тема докторске дисертације:
"Детерминанте геномске нестабилности у лимфоцитима периферне крви пацијенткиња са карциномом ендометријума"

Кандидат: Невена Васовић Било на увиду јавности од 2. - 16. 9. 2020. године
ментор: Академик др Градимир В. Миловановић Математички институт САНУ Ужа научна област: Нумеричка анализа и теорија апроксимација
Тема докторске дисертације:
"Неке модификације класичних мера, одговарајући ортогонални полиноми и квадратуре Гаусовог типа"

Кандидат: Милица Миливојевић Данас Било на увиду јавности од 2. - 16. 9. 2020. године
ментор: др Јозеф Кратица Математички институт САНУ Ужа научна област: Рачунарство
Тема докторске дисертације:
"Мешовита метричка димензија графова"

Кандидат: Изудин Реџеповић Било на увиду јавности од 2. - 16. 9. 2020. године
ментор: др Борис Фуртула Институт за хемију Ужа научна област: Физичка хемија
Тема докторске дисертације:
"КОМПАРАТИВНО ИСПИТИВАЊЕ МОЛЕКУЛСКИХ ДЕСКРИПТОРА ЗАСНОВАНИХ НА СОПСТВЕНИМ ВРЕДНОСТИМА"

Кандидат: Никола З. Срећковић Било на увиду јавности од 9. - 23. 10. 2020. године
ментор: др Владимир Михаиловић Институт за хемију Ужа научна област: Биохемија
Тема докторске дисертације:
"Фитохемијска карактеризација екстракта биљака Lythrum salicaria L. и Salvia pratensis L., њихова биолошка активност и потенцијална примена у синтези наночестица сребра"

Кандидат: Филип Поповић Било на увиду јавности од 2. - 16. 11. 2020. године
ментор: др Мирјана Стојановић Петровић Институт за биологију и екологијухемију Ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине
Тема докторске дисертације:
"Таксономска, зоогеографска и еколошка студија Lumbricidae (Annelidae) планине Копаоник"

Кандидат: Петар Станић Било на увиду јавности од 2. - 16. 11. 2020. године
коментори: др Марија Живковић, др Дејан Миленковић Институт за хемију Ужа научна област: Органска хемија
Тема докторске дисертације:
"Алкенилски и арлиденски 2-тиохидатоини: синтеза, кинетика и механизам настајања, биолошка и електрохемијска авалуација, кординациони потенцијал"

Кандидат: Тијана Максимовић Било на увиду јавности од 2. - 16. 11. 2020. године
коментори: др Љубинка Јоксовић, др Маја Pagnacco Институт за хемију Ужа научна област: Аналитичка хемија
Тема докторске дисертације:
"ОСЦИЛАТОРНА BRIGGS-RAUSCHER РЕАКЦИЈА КАО МЕТОДА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ФОСФАТ-ВОЛФРАМОВИХ БРОНЗИ"

Кандидат: Тина Андрејевић Било на увиду јавности од 2. - 16. 11. 2020. године
ментор: др Биљана Глишић Институт за хемију Ужа научна област: Неорганска хемија
Тема докторске дисертације:
"Структура и антимикробна активност комплекса бакра(II), цинка(II) и сребра(I) са лигандима који садрже пиридин"

Кандидат: Бата Коновалов Било на увиду јавности од 18. 12. 2020.- 2. 1. 2021. године
ментор: др Снежана Рајковић Институт за хемију Ужа научна област: Неорганска хемија
Тема докторске дисертације:
"Синтеза и антитуморска активност динуклеарних платинабакра(II) комплекса са нафтиридинима као мостним лигандима"

Кандидат: Стефан Марковић Било на увиду јавности од 25. 12. 2020. - 9. 1. 2021. године
ментор: др Невена Ђукић Институт за биологију и екологију Ужа научна област: Биохемија
Тема докторске дисертације:
"Биохемијска карактеризација изабраних биљних врста из родова Triticum, Avena и Triticosecale у условима топлотног стреса"

Кандидат: Слађана Ђорђевић Било на увиду јавности од 25. 12. 2020. - 9. 1. 2021. године
ментор: др Славко Раденковић Институт за хемију Ужа научна област: Физичка хемија
Тема докторске дисертације:
"Теоријско испитивање електронске структуре и магнетних особина кластера бора"

Кандидат: Јована В. Јованкић Било на увиду јавности од 25. 12. 2020. - 9. 1. 2021. године
ментор: др Данијела Цветковић Институт за биологију и екологију Ужа научна област: физиологија животиња и човека и молекуларна биологија
Тема докторске дисертације:
"Аберантни метаболизам масних киселина као важан прогностички маркер код карцинома дојке"