Научна заснованост теме - 2019. година

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ


Извештај Комисије о научној заснованости теме и испуњености услова у

2019. години


Кандидат: Марија Антић Било на увиду јавности од 25. 1. - 8. 2. 2019. године
ментор: др Славко Раденковић Институт за хемију научна област: Физичка хемија
Тема докторске дисертације:
"УТИЦАЈ СТРУКТУРНИХ ЕФЕКАТА НА ЛОКАЛНУ АРОМАТИЧНОСТ БЕНЗЕНОИДНИХ УГЉОВОДОНИКА И ЊИХОВИХ ДЕРИВАТА"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Марије Антић, није било примедби.

Кандидат: Тања Жугић-Петровић Било на увиду јавности од 12. - 26. 2. 2019. године
ментор: др Љиљана Чомић Институт за биологију и екологију научна област: Микробиологија
Тема докторске дисертације:
"МИКРОБИОТА АУТОХТОНОГ ФЕРМЕНТИСАНОГ ПРОИЗВОДА СЈЕНИЧКА ОВЧИЈА СТЕЉА"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Тање Жугић-Петровић, није било примедби.

Кандидат: Марко Пешић Било на увиду од 22. 2. - 8. 3. 2019. године
ментор: др Иван Дамљановић Институт за хемију научна област: Хемија
Тема докторске дисертације:
"СИНТЕЗА НОВИХ ДЕРИВАТА ПИРОЛИДИНА [3+2] ЦИКЛОАДИЦИОНИМ РЕАКЦИЈАМА МАЈКЛОВИХ АКЦЕПТОРА"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Марка Пешића, није било примедби.

Кандидат: Марија Јовановић Било на увиду од 8. - 22. 3. 2019. године
ментор: др Светлана Милошевић-Златановић Институт за биологију и екологију Ужа научна област: Зоологија
Тема докторске дисертације:
"Морфолошка интеграција и модуларност главеног скелета: ефекат пола и подврсте код дивокозе (Rupicapra rupicapra L)са подручја централне и југоисточне Европе"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Марије Јовановић, није било примедби.

Кандидат: Данијела Никодијевић Било на увиду јавности од 9. - 23. 4. 2019. године
ментор: др Милена Милутиновић Институт за биологију и екологију Ужа научна област: Биологија
Тема докторске дисертације:
"Ефекти пчелињег и змијског отрова на сигналне путеве апоптозе и биотрансформације у ћелијским линијама карцинома дебелог црева"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Данијеле Никодијевић, није било примедби.

Кандидат: Рада Мутавџић Било на увиду јавности од 1. - 15. 7. 2019. године
коментори: проф. др Миодраг Спалевић, проф. др Александар Пејчев Институт за математику и информатику Ужа научна област: Математика и рачунарство
Тема докторске дисертације:
"Оцене грешке у стандардним квадратурама и квадратурама за Фуријеве коефицијенте Гаусовог типа"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Раде Мутавџић, није било примедби.

Кандидат: Душан Ћоћић Било на увиду јавности од 4. - 18. 9. 2019. године
ментор: др Биљана Петровић Институт за хемију Ужа научна област: Неорганска хемија
Тема докторске дисертације:
"СИНТЕЗА, КАРАКТЕРИЗАЦИЈА И БИОЛОШКА АКТИВНОСТ ДИНУКЛЕАРНИХ КОМПЛЕКСА ПЛАТИНЕ (II) И ПАЛАДИЈУМА (II) СА АЗОТ-ДОНОРСКИМ МОСТНИМ ЛИГАНДИМА"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Душана Ћоћића, није било примедби.

Кандидат: Катарина Јаковљевић Било на увиду јавности од 4. - 18. 9. 2019. године
ментор: др Виолета Марковић Институт за хемију Ужа научна област: Органска хемија
Тема докторске дисертације:
"СИНТЕЗА И БИОЛОШКА АКТИВНОСТ ДЕРИВАТА 1,3,4-ТИАДИАЗОЛА ИЗВЕДЕНИХ ИЗ ФЕНОЛНИХ КИСЕЛИНА"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Катарине Јаковљевић, није било примедби.

Кандидат: Снежана Радисављевић Било на увиду јавности од 4. - 18. 9. 2019. године
ментор: др Биљана Петровић Институт за хемију Ужа научна област: Неорганска хемија
Тема докторске дисертације:
"СИНТЕЗА, КАРАКТЕРИЗАЦИЈА И БИОЛОШКА АКТИВНОСТ МОНОНУКЛЕАРНИХ И ПОЛИНУКЛЕАРНИХ КОМПЛЕКСА ЗЛАТА (III) СА АЗОТ-ДОНОРСКИМ ЛИГАНДИМА"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Снежане Радисављевић, није било примедби.

Кандидат: Весна Миловановић Било на увиду јавности од 3. - 17. 10. 2019. године
ментор: др Зорица Петровић Институт за хемију Ужа научна област: Органска хемија
Тема докторске дисертације:
"СИНТЕЗЕ ДЕРИВАТА ОДАБРАНИХ N-ХЕТЕРОЦИКАЛА ЗАСНОВАНЕ НА ПРИНЦИПИМА ЗЕЛЕНЕ ХЕМИЈЕ И ИСПИТИВАЊЕ АНТИОКСИДАТИВНОГ ПОТЕНЦИЈАЛА ДОБИЈЕНИХ ЈЕДИЊЕЊА"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Весне Миловановић, није било примедби.

Кандидат: Милица Пауновић Било на увиду јавности од 28. 11. - 12. 12. 2019. године
ментор: др Милош Матић Институт за биологију и екологију Ужа научна област: Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија
Тема докторске дисертације:
"Компаративна анализа антитуморског и редокс потенцијала одабраних платина (IV) комплекса и ресвератрола у in vitro и in vivo третманима"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Милице Пауновић, није било примедби.