Психологија

ПОЧЕТАК НАСТАВЕ ЗА СТУДЕНТЕ ПРВЕ И ДРУГЕ ГОДИНЕ ЈЕ УТОРАК, 1. 10. 2019. ГОДИНЕ, ПРЕМА РАСПОРЕДУ КОЈИ ЋЕ НАКНАДНО БИТИ ОБЈАВЉЕН.

Студијски програм Психологија акредитован је 2017. године (Водич за студенте), представља Заједнички студијски програм који води стицању заједничке дипломе, а равноправно га организују и изводе четири факултета Универзитета у Крагујевцу: Природно-математички факултет, Факултет педагошких наука, Факултет медицинских наука и Филолошко-уметнички факултет.

У оквиру Студијског програма тренутно су организоване:

Основне академске студије – 4 године (8 семестара, 240 ЕСПБ) – академски назив ДИПЛОМИРАНИ ПСИХОЛОГ

Формат студија, са почетним заједничким основама и каснијим усавршавањем преко специфичних модула, омогућaва студентима да усвоје базична теоријска знања, науче основне методе психолошких истраживања и статистичких процедура, упознају се са анализама психолошких појава из различитих теоријских перспектива и у оквиру више психолошких грана, али и да стекну праксу и нужно профилисање из области које буду изабрали, а за којима постоји потреба у региону и шире.

На основним академским студијама, током прве три године, слушају се базични предмети из области психологије и граничних дисциплина, као и области које одликују општу информисаност и вештине академског грађанина. У четвртој години, студенти врше избор ужих, специфичних области и предмета, организованих преко три модула: Психологија у образовању, Клиничка психологија и Организацијска психологија. У оквиру модула, студенти реализују предвиђен број сати и активности у виду стручне праксе из одговарајућих области и у одговарајућим институцијама (образовне институције, здравствене, социјалне установе и друге организације рада).

По завршетку студија Психологије, формирају се стручњаци оспособљени да раде послове у областима где су примењива психолошка знања: као стручни сарадници у предшколским установама, основним и средњим школама, као наставници, стручњаци у научно-истраживачким институтима и лабораторијама, агенцијама за истраживање тржишта, јавног мњења и маркетинга, центрима за социјални рад, домовима за збрињавање деце и старих, у области здравства кроз психијатријске установе, домове здравља, установе за ментално здравље, школске диспанзере, у области индустрије кроз кадровске службе и службе управљања људским ресурсима, и слично.

Студијски програм је акредитован за упис 30 студената на прву годину Основних академских студија. Упис на студије врши се на основу конкурса који расписује Универзитет у Крагујевцу, а спроводе га установе укључене у реализацију овог заједничког студијског програма, при чему је неопходно да кандидат:

  • има завршено средњошколско образовање у четворогодишњем трајању,
  • положи пријемни испит из Психологије и Опште информисаности.

Програм се остварује у седиштима факултета који га реализују, при чему је Споразумом о сарадњи дефинисано да се настава и друге активности студената, попут пријављивања, пријемног испита, припремне наставе и другог, највећим делом реализују у простору Природно-математичког факултета.